BHXH tỉnh Quảng Bình: Tìm giải pháp giảm nợ đọng BHXH, BHYT

13/08/2019 10:27:17
Vừa qua, BHXH tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hội Kế toán và Kiểm toán tổ chức Hội thảo khoa học Giải pháp giảm nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng tham dự và phát biểu tại Hội thảo.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Quảng Bình, hiện Quảng Bình có 4.363 đơn vị, doanh nghiệp với số lao động 67.917 người tham gia BHXH, BHYT. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn 01 bộ phận doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT của người lao động; qua rà soát của các ngành chức năng, vẫn còn khoảng 1.900 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ trên 43% đơn vị, doanh nghiệp tham gia đóng BHXH, BHYT đang nợ đọng BHXH, BHYT với tổng số tiền lên đến trên 175 tỷ đồng, trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ đọng với số tiền lớn, kéo dài trong nhiều năm liên tục. Việc này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích người lao động, tác động xấu đến hình ảnh của doanh nghiệp, gây nhiều phiền toái cho các cơ quan chức năng mà nó còn tác động trực tiếp đến quỹ BHXH, BHYT.

Tại Hội thảo, sau khi nghe các báo cáo, tham luận về các vấn đề như trốn nộp BHXH và nợ BHXH của tổ chức, cá nhân sử dụng lao động; khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân sử dụng lao động trong thực hiện nghĩa vụ nộp BHXH đảm bảo quyền lợi cho người lao động; kinh nghiệm của các đơn vị BHXH cấp huyện trong công tác quản lý nợ động BHXH; công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý nợ động và trốn BHXH; các nguyên nhân tồn tại, kiến nghị đề xuất đối với các quy định hiện hành và thực tế trong quản lý nợ động BHXH hiện nay… các đại biểu tập trung đánh giá một cách toàn diện việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Quảng Bình trong những năm qua; chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT và thống nhất đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm để giảm nợ đọng BHXH, BHYT trong thời gian tới.  

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng cho rằng, nợ đọng BHXH, BHYT đang vấn đề đang nổi cộm trong hệ thống An sinh xã hội, liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động và Quỹ BHXH. Căn cứ vào các quy định của pháp luật và thực tế địa phương, các cơ quan chức năng cần tìm được nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến các doanh nghiệp nợ đọng lớn BHXH, BHYT, từ đó, đề ra được biện pháp, giải pháp giảm nợ đọng và trốn đóng BHXH, BHYT; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng trong việc xử lý nợ đọng BHXH; tập trung phân tích các văn bản về Luật BHXH, các nghị định, thông tư, quyết định trong lĩnh vực BHXH có những nội dung nào bất cập, chồng chéo để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Phan Phương – Hồng Lựu

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam