BHXH tỉnh Quảng Nam: Bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng trên 32.000 đối tượng thụ hưởng theo phương thức mới

14/04/2020 13:19:29
BHXH tỉnh Quảng Nam hiện đang thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng trên 32.000 đối tượng thụ hưởng; trong đó, 24.000 đối tượng thuộc diện chi trả tiền mặt trực tiếp và gần 8.000 đối tượng đăng ký nhận qua tài khoản cá nhân; lịch chi trả bắt đầu vào ngày 04-05 hằng tháng và tổ chức chi trả trong vòng 01 tuần.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, nhằm bảo đảm an toàn, tránh tập trung đông người và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trong thời điểm phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, được sự đồng ý của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Quảng Nam tham mưu UBND tỉnh thống nhất giao BHXH tỉnh – Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 04-05/2020 vào chung một kỳ chi trả tháng 04. Thời điểm bắt đầu thực hiện chi trả từ ngày 16/04/2020 đến ngày 20/05/2020 với hình thức chi trả tận nhà cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.

Để thuận lợi hơn khi áp dụng phương thức chi trả mới, BHXH tỉnh – Bưu điện tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát từng địa chỉ của người hưởng; huy động lực lượng của BHXH tỉnh – Bưu điện tỉnh để trả từng địa chỉ cụ thể theo phương thức cuốn chiếu, nhanh cho từng địa bàn. Với những địa phương có số đối tượng đông, địa bàn rộng, bố trí phương án ưu tiên lực lượng chi trả. Bên cạnh đó, bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như nhân viên phải bảo đảm không liên quan đến yếu tố dịch tễ, thường xuyên đeo khẩu trang trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, đo thân nhiệt ít nhất mỗi ngày 02 lần, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn sau mỗi lần chi trả và thực hiện các biện pháp khác theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Đối với việc thực hiện giải quyết các chế độ BHXH, BHYT tại cơ quan BHXH tỉnh trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, tại bộ phận “một cửa”, xác định 02 hình thức cần thiết duy trì giao dịch trực tiếp là cấp lại thẻ BHYT bị mất, hỏng khi người có thẻ BHYT đang khám, chữa bệnh và chốt sổ BHXH cho người lao động nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (bảo đảm cho người lao động kịp thời hoàn thiện hồ sơ hưởng BH thất nghiệp). Tăng cường truyền thông trên Trang Thông tin điện tử của BHXH tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để khuyến nghị nhân dân với các trường hợp chưa thực sự cấp bách, tạm thời chờ đến thời gian cách ly xã hội để BHXH tỉnh tiếp tục nhận hồ sơ phục vụ nhân dân. Đồng thời, vẫn bố trí cán bộ trực tại bộ phận “một cửa” để tiếp nhận hồ sơ giao dịch điện tử, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cho nhân dân; cán bộ, viên chức, người lao động của cơ quan BHXH được yêu cầu làm việc tại nhà, trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm giải quyết công việc hiệu quả; bố trí cán bộ trực làm việc tại cơ quan BHXH các cấp bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thanh Hà (BHXH tỉnh Quảng Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam