BHXH tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

01/06/2020 08:02:44
Ngày 29/5/2020, BHXH tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX.

Đồng chí Vũ Xuân Hiển, Bí thư Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Ninh đọc báo cáo chính trị của ban Chấp hành Đảng bộ khoá IV nhiệm kỳ 2015-2020

Tại Đại hội, đồng chí Vũ Xuân Hiển - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, những kết quả đạt được trong 5 năm qua, kiểm điểm những mặt còn hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo nêu rõ: Để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chung của BHXH Việt Nam và của tỉnh đề ra, BHXH tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 1-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH; Đề án “Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020”; “Chiến lược phát triển Ngành BHXH đến năm 2020”... đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết , Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và của BHXH Việt Nam.

Đại hội cũng đã được nghe 04 báo cáo tham luận của các Chi bộ trực thuộc và đại diện Chi đoàn Thanh niên cơ quan về các nội dung gồm: Công tác lãnh đạo Đảng viên  thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy đối với hoạt động của các tổ chức đoàn thể; đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, giám sát Đảng gắn với công tác thanh tra, kiểm tra của Ngành của Đảng bộ cơ quan BHXH tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của Đảng bộ cơ quan BHXH tỉnh...

Đồng chí Lê Mạnh Cường, phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Nhiệm kỳ vừa qua, BHXH tỉnh Quảng Ninh đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và BHXH Việt Nam, sự quan tâm tạo điều kiện và phối hợp của các sở, ban, ngành trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân, tổ chức bộ máy được củng cố và kiện toàn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ CBCCVC được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Ngành, toàn Đảng bộ đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ cơ quan BHXH tỉnh khắc phục những khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đưa Ngành BHXH trở thành một Ngành phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định kinh tế, chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Diễn ra trong 01 ngày, Đại hội thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ nghiệm kỳ V (2020-2025) gồm 9 đồng chí, đồng chí Vũ Xuân Hiển - Giám đốc BHXH tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu gồm 4 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Ban chấp hành Đảng uỷ BHXH tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy cơ quan BHXH tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Vũ Xuân Hiển nhấn mạnh, Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, tiền phong gương mẫu của tổ chức Đảng và từng Đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, Ngành BHXH, từ tham mưu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện chinh sách, pháp luật và tổ chức thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, góp phần tích cực vào đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới./.

BHXH tỉnh Quảng Ninh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam