BHXH tỉnh Quảng Trị: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

08/11/2018 16:30:32
Tại Quảng Trị, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật hằng năm và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH, BHYT, BHTN luôn được BHXH tỉnh quan tâm, chú trọng và tích cực triển khai thực hiện; qua đó, góp phần phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT, giải quyết tốt mọi chế độ, chính sách về BHXH, BHYT cho nhân dân, người lao động.

Để việc triển khai các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện có hiệu quả, hàng năm, BHXH tỉnh Quảng Trị xây dựng nội dung, kế hoạch phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan trong hoạt động truyền thông, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT; ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 đối với các đơn vị thuộc BHXH tỉnh để tổ chức thực hiện. Trong 10 tháng đầu năm 2018, BHXH tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bưu điện tỉnh tổ chức trên 20 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho trên 1.200 đối tượng là người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ công đoàn tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và hội viên các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn. Cấp phát trên 3.000 tờ gấp những điều cần biết về BHXH tự nguyện tại các buổi truyền thông về BHXH, BHYT và qua hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT. Phối hợp với báo, đài địa phương mở các chuyên trang, chuyên mục để thông tin, tuyên truyền sâu rộng Luật BHXH năm 2014, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành; tích cực đăng tải các tin, bài tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên Trang Thông tin điện tử của BHXH tỉnh.

Bên cạnh đó, lồng ghép trong các buổi chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ do Đảng ủy BHXH tỉnh tổ chức để phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và lao động các nội dung của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định các tội danh về gian lận BHXH, BHTN, gian lận BHYT và tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN; các Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ, Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; Chỉ thị số 3677/CT-BHXH ngày 20/09/2018 của BHXH Việt Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, lao động; Luật Tố cáo năm 2018...

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật không chỉ mang lại hiệu quả trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức thượng tôn pháp luật và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, lao động BHXH tỉnh mà còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của chủ sử dụng lao động, nhân dân, người lao động để từ đó thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tại thời điểm 30/09/2018, toàn tỉnh có 592.279 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, tham gia BHYT là 591.085 người, đạt tỷ lệ 93,97% dân số, vượt 8,17% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao năm 2018. Thu BHXH, BHYT, BHTN là 902.099 triệu đồng, tăng 10,83% so với cùng kỳ năm 2017. BHXH tỉnh hiện quản lý trên 23 ngàn đối tượng hưởng BHXH thường xuyên với số tiền chi trả hàng tháng là 88.398 triệu đồng. Đã tổ chức giám định và thanh quyết toán cho gần 885 ngàn lượt bệnh nhân khám, chữa bệnh BHYT với chi phí trên 329 tỷ đồng. Như vậy, với nhiều hình thức, hoạt động cụ thể, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật, BHXH tỉnh Quảng Trị triển khai công việc hiệu quả, tạo được niềm tin trong nhân dân, người lao động vào chế độ, chính sách BHXH, BHYT, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm An sinh xã hội tại địa phương.

Nguyễn Đức (BHXH tỉnh Quảng Trị)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam