BHXH tỉnh Sơn La: Thu BHXH, BHYT đạt kết quả tích cực

20/09/2017 16:06:32
Theo báo cáo của BHXH tỉnh Sơn La, tính đến hết tháng 8/2017, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Sơn La là 94.775 triệu đồng , lũy kế từ đầu năm là 1.139.887 triệu đồng, tăng 136.742 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2016, đạt 68,2% kế hoạch năm (tỷ lệ thu chung của toàn Ngành hiện đạt 62,8%).

Hội nghị triển khai nhiệm vụ tháng 9/2017 của BHXH tỉnh Sơn La

Trong số các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh Sơn La, hiện đang đạt tỷ lệ thu cao nhất là Phòng Quản lý thu (78,05%); BHXH huyện Sông Mã (71,11%), BHXH huyện Mường La (69,26), BHXH huyện Yên Châu (69,01%), BHXH huyện Thuận Châu (68,73%), BHXH huyện Vân Hồ (68,6%), BHXH huyện Sốp Cộp (68,39%) BHXH huyện Bắc Yên (68,27%)...

Cũng theo báo cáo của BHXH tỉnh Sơn La, tổng số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn là 1.166.912 người, đạt 100,86%/kế hoạch năm, tăng 8.223 người so với tháng 7/2017, tăng 101.118 người so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, số tham gia BHXH là 63.019 người, đạt 97% kế hoạch năm; tham gia BHXH tự nguyện là 2.518 người, đạt 66,6% kế hoạch năm; số tham gia BHTN là 50.156 người, đạt 95,6% kế hoạch năm; số tham gia BHYT là 1.166.912 người, đạt 100,86% kế hoạch, đạt 95,78% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao trong năm 2017 (94,3%)./.

Mỹ Linh 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam