BHXH tỉnh Thanh Hóa: Chủ động, linh hoạt trong công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

08/05/2020 13:29:45
Những tháng đầu năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; song, bằng nhiều giải pháp linh hoạt, hiệu quả, BHXH tỉnh Thanh Hóa cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tính đến ngày 31/03/2020 là 3.167.722 người, tăng 69.593 người (2,25%) so với tháng 02/2020; trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 353.244 người, đạt 94% so với dự toán thu, số người tham gia BHXH tự nguyện là 31.178 người, đạt 53,04% so với dự toán thu, tỷ lệ bao phủ BHYT bằng 88,87% dân số. Số thu đạt 2.190,35 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước, bằng 24,7% so với dự toán thu.

Trong công tác kế hoạch tài chính, thực hiện quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí chi và kinh phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN, trợ cấp ốm đau thai sản đúng thời gian quy định, đúng số tiền, đúng người hưởng cho 188.312 lượt người với số tiền chi trả 2.311,3 tỷ đồng tăng 19,89% so với cùng kỳ năm trước; thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 04 và tháng 05/2020 vào cùng một kỳ chi trả qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Số lượt người khám, chữa bệnh BHYT 938.872 lượt người, giảm 6,25% so với cùng kỳ năm trước; số tiền chi khám, chữa bệnh BHYT 742,8 tỷ đồng, tăng 4,95% so với cùng kỳ năm trước. Công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính được duy trì ổn định, đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ công tác khác cũng được toàn ngành quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ứng phó với tình hình dịch bệnh.

Dự báo tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ tác động rất lớn đến hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ của BHXH tỉnh trong thời gian tới, BHXH tỉnh tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ như:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, BHXH Việt Nam và hướng dẫn của Bộ Y tế, chính quyền địa phương về phòng, chống dịch Covid-19.

Tích cực triển khai các giải pháp linh hoạt trong công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt BHXH tự nguyện; phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 góp phần giúp cho doanh nghiệp sớm trở lại hoạt động ổn định.

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đúng quy định; hoàn thành chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 04 và tháng 05/2020; rà soát, bổ sung dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng (trên 150 nghìn người) vào phần mềm TCS để đảm bảo công tác chi trả và quản lý người hưởng chặt chẽ, chính xác. Tăng cường công tác giám định BHYT tại chỗ, giám định chặt chẽ chi phí khám, chữa bệnh BHYT nhằm hạn chế tối đa các hành vi lợi dụng, lạm dụng Quỹ BHYT để kiểm soát việc gia tăng chi phí tại cơ sở khám, chữa bệnh BHYT.

Tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử và dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực nghiệp vụ.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ V theo kế hoạch của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động Ngành BHXH. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin Trung ương, địa phương và các ngành có liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT.

Đặng Sỹ Mười (BHXH tỉnh Thanh Hóa)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam