BHXH tỉnh Thanh Hóa: Nỗ lực tập trung đẩy mạnh công tác thu, giảm nợ đọng BHXH

08/08/2017 16:13:48
Tính đến ngày 30/06/2017, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Thanh Hóa là 2.992.079 người, tăng 0,3% so với cùng kỳ, bằng 98,8% dự toán được giao; số thu là 3.014.451 triệu đồng; một số đơn vị có số thu đạt tỷ lệ cao là Quan Hóa 57,3%, Mường Lát 54,9%, Ngọc Lặc 54,1%, Quan Sơn 54%, Bá Thước 54%, Triệu Sơn 53,7%...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT còn một số khó khăn như tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT còn khá phổ biến; công tác rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động mới đạt tỷ lệ còn thấp (47% kế hoạch 06 tháng đầu năm); việc triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT còn hạn chế… Vì vậy, các đại biểu tham dự Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến tham luận tập trung vào việc đánh giá, đưa ra các bài học kinh nghiệm trong việc triển khai công tác quản lý chi phí khám, chữa bệnh BHYT; ứng dụng công nghệ thông tin triển khai các phần mềm nghiệp vụ; việc triển khai chức năng thanh tra chuyên ngành; công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là mở rộng phát triển đối tượng tham gia BHYT nhằm hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân; tập trung đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng, giảm nợ đọng BHXH xuống còn 2,07%; đảm bảo thu đúng tiến độ; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu BHXH, BHYT, BHTN và chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT (82,3%); tăng cường quản lý, hiệu quả công tác giám định BHYT trên tinh thần đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi kịp thời; phát huy hiệu quả công tác phối hợp, vai trò, trách nhiệm  của các ngành có liên quan trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Nam Hà (BHXH tỉnh Thanh Hóa)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam