BHXH tỉnh Thanh Hóa: Tổ chức phát động tham gia Cuộc thi Viết về BHXH, BHYT

17/07/2019 14:07:21
Ngày 15/07/2019, tại TP.Sầm Sơn, BHXH tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bưu điện tỉnh phát động tham gia Cuộc thi Viết về BHXH, BHYT - Đây là 01 trong chuỗi hoạt động hướng tới Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2020).

Hội nghị tổ chức nhằm phát động Cuộc thi Viết về BHXH, BHYT đến toàn thể công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc BHXH tỉnh Thanh Hóa và nhân viên đại lý thu Bưu điện. Qua đó, nhằm phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong và ngoài Ngành BHXH có nhiều đóng góp đối với việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương về cải cách chính sách BHXH; quảng bá giới thiệu hình ảnh hoạt động của ngành BHXH, góp phần thiết thực cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân và mọi người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT.

Các tác phẩm dự thi tập trung vào các chủ đề như gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực tuyên tuyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ BHXH trong việc phục vụ nhân dân và người lao động tham gia và hưởng các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN; nêu gương người tốt việc tốt phát hiện đấu tranh chống tiêu cực, lạm dụng, trục lợi các quỹ BHXH, BHYT, BHTN…; sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả cao của các tập thể, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên các lĩnh vực công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, thu, phát triển đối tượng tham gia, khắc phục tình trạng chây ỳ, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, đấu tranh ngăn chặn các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, phát hành, quản lý thẻ BHYT, sổ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, công tác giám định, thanh quyết toán BHYT, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, lưu trữ, quản lý hồ sơ đối tượng tham gia BHXH, BHYT…; đồng thời, khẳng định vị thế quan trọng của Ngành BHXH bảo đảm An sinh xã hội.

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam là cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức trong và ngoài Ngành BHXH từ Trung ương đến địa phương; nhà báo, phóng viên, cộng tác viên báo chí trong cả nước… Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2019 (tính theo dấu Bưu điện) và gửi về BHXH tỉnh Thanh Hóa (Số 47, Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa). Ngoài bì thư ghi rõ tác phẩm tham dự Cuộc thi Viết về BHXH, BHYT, ghi rõ tên tác giả, đơn vị công tác, số điện thoại, email của tác giả. Cuộc thi sẽ có 19 tác phẩm được trao giải; trong đó, 01 giải Đặc biệt trị giá 30 triệu đồng, 01 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức đề nghị BHXH Việt Nam khen thưởng cho tập thể BHXH tỉnh, thành phố có số bài dự thi nhiều nhất. Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/2020). Theo kế hoạch, ngày 23/07/2019, BHXH tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan cấp tỉnh phát động tham gia Cuộc thi tới 250 cán bộ, đoàn viên thanh niên của các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Nam Hà (BHXH tỉnh Thanh Hóa)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam