BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế: Nâng cao vai trò của Bưu điện trong phát triển đối tượng tham gia BHXH

28/10/2019 14:21:59
Mới đây, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi tập huấn quy trình rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và tổ chức thu BHXH, BHYT qua hệ thống Bưu điện, tập trung vào mục tiêu phát triển đối tượng trong các tháng cuối năm.

(ảnh minh họa)

Theo đó, về công tác phát triển BHXH bắt buộc, BHXH tỉnh sẽ cung cấp cho cơ quan Bưu điện các mẫu thông báo (Mẫu D04e-TS), danh sách đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT theo dữ liệu của cơ quan thuế cung cấp, địa chỉ để gửi đơn vị. Bưu điện sẽ rà soát, xác minh tình hình hoạt động của đơn vị; lập danh sách những đơn vị còn hoạt động có số lao động; danh sách những đơn vị không còn hoạt động và đơn vị không có trên địa bàn phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn chuyển BHXH tỉnh. Sau 15 ngày nhận thông báo đối với đơn vị đã gửi lần 1 nhưng chưa tham gia thì tiếp tục gửi lần 2. Nếu sau 5 ngày gửi thông báo lần 2 mà đơn vị cố tình không tham gia, thì phối hợp với BHXH tỉnh thành lập Tổ công tác làm việc trực tiếp với đơn vị, lập biên bản yêu cầu phải thực hiện đóng nộp đầy đủ cho NLĐ theo quy định...

Hiện nay, cơ quan Bưu điện phát triển BHXH tự nguyện đạt 53,63% tổng số người tham gia trên địa bàn, tương ứng với 2.957 người. Tuy nhiên, số người tham gia BHXH tự nguyện do Bưu điện quản lý đã giảm đi 934 người. Thời gian tới, đại lý thu Bưu điện cần đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện, đa dạng hóa các hình thức, mở rộng về phạm vi đối tượng và phù hợp với tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền. Trước mắt, cần tập trung vào các đối tượng có điều kiện và khả năng tham gia, các đối tượng thuộc diện chính sách ưu tiên hỗ trợ tiền đóng từ ngân sách Nhà nước. Đồng thời, thống kê, rà soát số lao động làm việc tại các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể, người lao động trong các làng nghề, lao động tự do… những người có thu nhập ổn định mà không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện./.

 Lan Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam