BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế: Những kết quả ấn tượng

26/04/2017 09:05:08
“Đối mặt với hàng loạt khó khăn nhưng nhờ sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của công chức, viên chức, nhân viên, nhất là dấu ấn của công tác chỉ đạo, điều hành đã giúp BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế vượt thách thức để về đích với những kết quả ấn tượng” – Đây là chia sẻ của Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Trọng Chính khi chúng tôi có chuyến công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế cuối tháng 03 vừa qua.

Đồng chí Hoàng Trọng Chính thông tin, tính hết ngày 31/03/2017, số người tham gia BHXH bắt buộc là 108.005 người, tăng 3.408 người, tương ứng tăng 3,26% so với so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.461 người, tăng 73 người tương ứng 5,26% so với tháng trước. Số người tham gia BHYT là 1.136.371 người, tăng 106.889 người, tương ứng tăng 10,38% so với cùng kỳ năm trước và tăng 127.088 người, tương ứng tăng 12,59% so với tháng trước. Tỷ lệ tham gia BHYT trên toàn tỉnh đạt trên 95%. Số người tham gia BHTN là 97.330 người. tăng 2.783 người, tương ứng tăng 2,94% so với cùng kỳ năm 2016. Số thu là 589.203 triệu đồng, tăng 34,31% so với cùng kỳ năm trước và đạt tỷ lệ 23,89% so với kế hoạch thu năm 2017 được BHXH Việt Nam giao. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN giảm 18.595 triệu đồng so với tháng trước. Thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ và chi trả các chế độ BHXH, BHTN theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tiền mặt, kịp thời, đầy đủ cho đối tượng thụ hưởng. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sử dụng lao động thanh quyết toán kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức cho người lao động. Đảm bảo tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng thụ hưởng thông qua thẻ ATM và triển khai thực hiện công tác quản lý người hưởng, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện. Thực hiện có hiệu quả công tác giám định tập trung, giám định theo tỷ lệ, hậu kiểm; kiên quyết xuất toán các khoản chi phí không hợp lý, trái quy định. Bắt đầu từ đầu năm 2017, BHXH tỉnh triển khai bàn giao sổ BHXH cho người lao động, tính đến hết tháng 03/2017, đã bàn giao 1.899 sổ, đạt 1,76% so với kế hoạch. Ước chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong tháng 03/2017 là 143.700 triệu đồng cho 207.965 lượt người.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Trọng Chính cho biết, năm 2016, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn do sự cố môi trường biển, thời tiết dị thường, mưa lũ kéo dài, chất lượng tăng trưởng, quy mô, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế ở Thừa Thiên Huế còn thấp đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chính sách BHXH. Tuy nhiên, BHXH tỉnh luôn nỗ lực không ngừng, tích cực chủ động, đề ra một loạt các giải pháp đồng bộ trên mọi mặt trận công tác để luôn hoàn thành kế hoạch.
Thứ nhất, trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHYT hộ gia đình, BHXH tỉnh luôn chú trọng tham mưu Tỉnh ủy, UBND, HĐND lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc tại các cấp ủy, chính quyền. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề nghị trong Nghị quyết hàng năm, HĐND các cấp đưa chỉ tiêu phát triển BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện, thị xã; từ cấp huyện giao chỉ tiêu đến từng xã, phường trong toàn tỉnh. Ngay cuối năm 2016, khi chưa có chỉ đạo về thay đổi các xã đặc biệt khó khăn, BHXH tỉnh đã có công văn gửi UBND tỉnh đề xuất từ ngày 01/01/2017 trong khi chờ đợi Chính phủ ban hành văn bản quy định các xã nằm vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn thì tạm thời cho phép người dân ở vùng đó nếu có nhu cầu được tham gia BHYT hộ gia đình, học sinh sinh viên hoặc nhóm hộ cận nghèo và chỉ tạm thời thu 03 tháng; đồng thời, có thông báo khi Nhà nước tiếp tục hỗ trợ cho người dân tham gia BHYT, sẽ hoàn trả tiền lại kinh phí cho người dân. Đề xuất ngay sau khi được UBND tỉnh thông qua được người dân hưởng ứng nhiệt tình, đã đảm bảo quyền lợi sau ngày 01/01/2017 người dân vẫn có thẻ sử dụng khi đi khám, chữa bệnh BHYT. Khi Quyết định 131/QĐ-TTCP phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 được ban hành thì BHXH tỉnh cũng nhanh chóng tiến hành cấp thẻ BHYT cho các đối tượng này và hoàn trả lại kinh phí đã đóng cho người dân.
Thứ hai, BHXH tỉnh luôn xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong các giải pháp. Đặc biệt, sự phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí - nơi tuyên truyền thông tin về chính sách BHYT cho người dân và đồng thời cũng tiếp thu ý kiến phản hồi của người dân về triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Công tác tuyên truyền chú trọng đi sâu vào chất lượng như tăng cường thêm những buổi thông tin, truyền thông phối hợp với đối thoại, trong đó còn phối hợp với nhiều Ngành như Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; giao ban báo chí; giao ban Ban Tuyên giáo; phối hợp cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh nâng cao thời lượng và chất lượng tin tức, phóng sự về chính sách BHXH, BHYT. Đặc biệt, năm qua, nội dung góp phần đạt tỷ lệ cao trong tham gia BHYT đó là thông tin rõ mục đích về tăng giá viện phí. Trong đó, khẳng định chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên một bước, đồng thời nâng cao vị trí vai trò của người có thẻ BHYT để người dân thấy rõ khi tham gia BHYT họ là đối tượng hưởng lợi mặc dù tăng giá viện phí. Tại các cơ sở khám, chữa bệnh, ngoài chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao, điều chỉnh ngay từ thái độ phục vụ, tiếp đón bệnh nhân… để người dân cảm thấy được phục vụ, hài lòng hơn.
Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng coi tăng giá viện phí là một cơ hội thử thách để phát triển đối tượng tham gia BHYT. “Bây giờ hầu hết người dân Huế đều đã có thẻ BHYT. Nên công tác vận động người dân không còn là vận động người tham gia, mà vận động người dân hiểu giá trị thẻ, cách sử dụng như thế nào và trách nhiệm như thế nào đối với thẻ BHYT như thế nào. Phổ biến cho người dân biết thêm nhiều quyền lợi khi sở hữu thẻ BHYT, trong đó có quyền lợi về liên thông khám, chữa bệnh, người có thẻ có quyền khám và lựa chọn nơi khám, chữa bệnh tốt nhất. Từ đó người dân nhận ra sự cần thiết của thẻ BHYT trách nhiệm, quyền lợi họ được thụ hưởng từ thẻ BHYT” – Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh. Công tác thông tin tuyên truyền các chính sách về BHXH, BHYT đến người dân ở Thừa Thiên Huế rất tốt; vì vậy, dù thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT từ tháng 03/2016 nhưng tình trạng một người đi khám, chữa bệnh ở nhiều nơi rất hiếm, mặc dù vậy, BHXH tỉnh cũng đã chuẩn bị những biện pháp để kiểm soát tình trạng này. Công tác tuyên truyền được nâng lên một bước khi đã góp phần cho người dân hiểu vị trí của người có thẻ BHYT, chính họ là những người đang trả lương cho bác sỹ, y tá, cho cơ sở khám, chữa bệnh.
Thứ ba, là công tác phối hợp các Sở, Ban, Ngành. Đặc biệt với ngành Y tế, trong đó bao gồm cả Sở Y tế là cơ quan quản lý và các cơ sở khám, chữa bệnh. Hàng tháng, cán bộ của BHXH tham dự giao ban của Sở; hàng quý, BHXH và Sở Y tế thực hiện giao ban về công tác khám, chữa bệnh. Chính vì vậy, công tác khám, chữa bệnh luôn nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao giữa hai đơn vị. Hàng năm, BHXH tỉnh và Sở Y tế ký kết Kế hoạch thực hiện chính sách BHYT liên ngành; trong đó, bao gồm tuyên truyền phát triển đối tượng, bảo đảm quyền lợi cho người dân, cải cách thủ tục hành chính, thanh quyết toán, ứng dụng CNTT, thanh tra, kiểm tra… trong công tác khám, chữa bệnh. Bên cạnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, BHXH tỉnh còn thực hiện phối hợp thường xuyên với Sở Lao động - Thương binh và xã hội; Sở Tài chính, Sở Thông tin Truyền thông… đồng hành với BHXH thực hiện.
BHXH tỉnh cũng đặc biệt chú trọng phát triển đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với hệ thống rộng khắp bao phủ 152 xã phường với 154 đại lý. Nhân viên đại lý có uy tín, kinh nghiệm là công tác vận động, tuyên truyền thu nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Năm 2016 trở về trước, có 850 nhân viên đại lý thu và cuối năm 2016, BHXH tỉnh đã đào tạo gần 250 nhân viên, phủ kín đến từng thôn, bản để tạo điều kiện cho người dân thuận lợi trong công tác thu nộp, tuyên truyền giải thích chế độ cho người dân về chính sách. Chính vì vậy, ngoài gần 177 nghìn người vùng đặc biệt khó khăn được cấp thẻ, đối tượng BHYT hộ gia đình vẫn tiếp tục tăng. Năm 2016, khoảng gần trên 270 nghìn đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình chiếm hơn 26% dân số, đây là tỷ trọng tương đối lớn so với tổng số đối tượng tham gia BHYT trên toàn tỉnh…
Trên đà phát triển, thời gian tới, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND, HĐND trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác. Tích cực, chủ động, phối hợp các Sở, Ban, Ngành tham mưu lãnh đạo tỉnh kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các quy định, chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN gắn với mục tiêu bảo đảm xã hội, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tập trung khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nhất là tại các doanh nghiệp quốc doanh và người tham gia BHXH tự nguyện; phấn đấu thu đạt và vượt 2-3% so với kế hoạch. Thực hiện đúng quy định, có hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện có hiệu quả công tác giám định BHYT theo hướng bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia; ngăn ngừa không để xảy ra tình trạng tiêu cực, lạm dụng Quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử; cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng CNTT vào các hoạt động nghiệp vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư…/.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam