BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm

24/10/2019 10:32:29
Tính đến hết tháng 09/2019, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế vận động được 5.514 người tham gia BHXH tự nguyện, tức còn phải phát triển thêm 1.863 người mới đạt chỉ tiêu được giao. Đây là một trong những nhiệm vụ BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế phải gấp rút hoàn thành trong các tháng cuối năm.

BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 ngày 18/10/2019.

Tính đến 30/9/2019, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, số người tham gia BHXH bắt buộc là 121.204 người, tăng 2.948 người, tương ứng tăng 2,49% so với cùng kỳ năm trước, có 5.514 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 3.472 người, tương ứng tăng 170% so với cùng kỳ năm trước; số người tham gia BHTN là 107.694 người, tăng 3.028 người, tương ứng với tỷ lệ 2,89% so với cùng kỳ năm trước; tổng số người tham gia BHYT là 1.145.557 người, tăng 6.827 người. Trong 09 tháng đầu năm, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu được 2.121.19 triệu đồng đạt 70,39%  so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; đã giải quyết 1.147 hồ sơ hưởng các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp; giải quyết 6.428 hồ sơ hưởng các chế độ trợ cấp một lần; Quỹ BHYT tiếp tục được cân đối.

Để nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ các tháng cuối năm, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra các giải pháp thực hiện triệt để. Tiếp tục tăng cường công tác khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, công tác đôn đốc thu giảm nợ, thực hiện thu đạt và vượt kế hoạch về số người tham gia, số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tự nguyện theo kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tập huấn cho các nhân viên Đại lý thu các xã, phường, thị trấn và Đại lý Bưu điện về thực hiện quy trình rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT từ dữ liệu do ngành Thuế cung cấp và quy trình nhận hồ sơ, thu tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT từ các Đại lý thu nộp qua điểm thu Bưu điện cấp xã. Xây dựng kế hoạch làm việc với các đơn vị chưa tham gia BHXH theo dữ liệu Thuế cung cấp trong phần mềm TST. Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Đôn đốc BHXH huyện tham mưu UBND huyện/thị xã/thành phố Huế thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp với Bưu điện tổ chức triển khai thực hiện việc khai thác đối tượng tham gia BHXH theo Công văn 3045/BHXH-BT ngày 20/8/2019 của BHXH Việt Nam và việc thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý thu theo Công văn 3046/BHXH-BT ngày 20/8/2019 của BHXH Việt Nam.

BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành trong công tác thực hiện BHYT học sinh, sinh viên để đạt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; thực hiện các giải pháp khắc phục và triển khai có hiệu quả công tác quản lý điều hành và giải quyết tốt các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trong năm 2020. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh. Hướng dẫn, giải quyết kịp thời các vướng mắc và tổ chức giao ban định kỳ cho cán bộ làm công tác giám định BHYT nhằm nâng cao chất lượng giám định, quản lý tốt quỹ BHYT. Tiếp tục rà soát cơ sở dữ liệu đã cấp thẻ BHYT để tiến hành gia hạn thẻ BHYT năm 2019-2020 cho các đối tượng…/.

Lan Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam