BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế: Phát huy vai trò tham mưu về quản lý, thanh toán khám, chữa bệnh BHYT

19/06/2017 12:07:32
Chia sẻ về công tác quản lý, thanh toán khám, chữa bệnh BHYT, Giám đốc BHXH Thừa Thiên Huế Võ Khánh Bình thông tin: Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 06 cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc các Bộ, ngành và Trung ương, 08 bệnh viện tư nhân, còn lại là các cơ sở trực thuộc Sở Y tế. Thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

(ảnh minh họa)

Đầu tháng 5/2017, lãnh đạo BHXH tỉnh đã báo cáo trực tiếp các nội dung liên quan đến công tác quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Phó Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh. Sau đó, BHXH tỉnh đã có buổi làm việc trực tiếp với Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế và các thành viên có liên quan để thống nhất, xây dựng quy chế làm việc giữa cơ quan BHXH tỉnh và Bệnh viện Trung ương Huế, đồng thời quán triệt công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong việc kịp thời cung cấp hồ sơ bệnh án để cơ quan BHXH tỉnh thẩm định thanh toán tạm ứng. Theo đó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế phân công những người phụ trách làm việc với tổ giám định để kịp thời giải quyết vướng mắc, cung cấp hồ sơ tài liệu của các khoa, phòng. BHXH tỉnh cũng đã cương quyết yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện nghiêm túc việc cung cấp dữ liệu lên Hệ thống thông tin Giám định BHYT và chỉ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT dựa trên cơ sở dữ liệu đã được gửi lên Cổng giám định.

BHXH tỉnh cũng đã làm việc với Sở Y tế và hai đơn vị cũng đã ban hành thông báo về việc thống nhất một số nội dung trong thực hiện công tác khám, chữa bệnh BHYT, bao gồm: Tăng cường các giải pháp nhằm quản lý, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn nhằm tiết kiệm chi phí, chống lãng phí, ngăn chặn, trục lợi quỹ BHYT nhằm đảm bảo sử dụng quỹ có hiệu quả; Vấn đề chuyển tuyến giáp ranh các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; Vấn đề khám, chữa bệnh ở trạm y tế; Việc thanh toán chi phí oxy; Thực hiện các văn bản hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động trong công tác khám, chữa bệnh BHYT; Việc thực hiện giám định, thanh toàn BHYT theo quy định tại Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế.; Việc áp dụng thanh toán BHYT theo định mức bình quân số lần khám/buồng khám/ngày....

Về việc thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh trên địa bàn, hiện nay đã có 08 đơn vị kê thêm 50% giường bệnh trở lên; 09 đơn vị kê thêm 10% giường bệnh. BHXH tỉnh đang rà soát và xây dựng phụ lục hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh về thanh toán dịch vụ kỹ thuật thực hiện từ máy xã hội hóa và phụ lục hợp đồng KCB BHYT cho người tham gia BHYT. Về phía Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế đề nghị được gửi hợp đồng giữa cơ quan BHXH và cơ sở khám, chữa bệnh để phục vụ công tác quản lý, bảo đảm chặt chẽ hơn.

BHXH tỉnh cũng đã xây dựng dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT và phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để triển khai thực hiện cho tất cả các đơn vị khám, chữa bệnh trên địa bàn.
Bên cạnh đó, sẽ tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hỗ trợ BHYT với nhóm người đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; qua đó tác động tích cực vào việc tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn./.

 

Lê Công 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam