BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế: Số thu đạt gần 24% so với kế hoạch

12/04/2017 09:13:12
Theo báo cáo của BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến ngày 31/3/2017, số người tham gia BHXH bắt buộc là 108.005 người; tăng 3.408 người, tương ứng tăng 3,26% so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.461 người; tăng 5,26% so với tháng 02/2017.

Số người tham gia BHYT là 1.136.371 người; tăng 106.889 người, tương ứng tăng 10,38% so với cùng kỳ năm trước; tăng 127.088 người, tương ứng tăng 12,59% so với tháng 02/2017. Số người tham gia BHTN là 97.330 người; tăng 2.783 người, tương ứng tăng 2,94% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/3/2017, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu được 589.203 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước số thu tăng 150.525 triệu đồng, tương ứng tăng 34,31%, đạt tỷ lệ 23,89% so với kế hoạch thu năm 2017 được BHXH Việt Nam giao. Số thu tăng là do công tác đôn đốc thu hồi nợ tại các đơn vị sử dụng lao động được triển khai đồng bộ thông qua nhiều biện pháp như tăng cường đốc thu tại đơn vị, phối hợp với các đơn vị xây dựng lộ trình trả nợ, gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT hàng tháng cho đơn vị, thông báo số phải thu BHXH, BHYT cho Ngân hàng BIDV, Vietcombank, Viettinbank, Liên Việt để thực hiện thu hộ; thông báo số tiền còn thiếu đối với các đơn vị sử dụng lao động thông qua tin nhắn SMS, đăng danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN trên Trang Thông tin điện tử BHXH tỉnh, sự hỗ trợ, đôn đốc của Kho bạc Nhà nước tỉnh và Sở Tài chính đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp. Cơ quan BHXH tích cực tuyên truyền Luật BHXH, BHYT qua các kênh thông tin như báo, đài, đối thoại doanh nghiệp, Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế.  Cơ quan BHXH xác nhận quá trình đóng BHXH cho các đơn vị trong các văn bản đơn vị đề nghị, điều này có tác dụng răn đe, cảnh báo đối với đơn vị nợ. Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 137.141 triệu đồng, giảm 18.595 triệu đồng so với tháng trước.

Nguyên nhân của tình trạng nợ là do Phần mềm TST vẫn chưa trích được số liệu báo cáo B01-TS nên công tác tổng hợp số liệu, báo cáo còn gặp rất nhiều khó khăn, số tiền nợ và tỷ lệ nợ của một số đơn vị sử dụng lao động khi trích xuất từ phần mềm TST chưa thể hiện đúng thực tế. Một số đơn vị có số thu lớn vẫn chưa đóng BHXH đúng theo quy định hàng tháng mà thường chuyển tiền vào tháng sau. Công tác khởi kiện còn nhiều khó khăn như việc khởi kiện đơn vị ra Tòa án chỉ được thực hiện khi có đơn ủy quyền của người lao động. Mặt khác, giữa các văn bản hướng dẫn còn chưa thống nhất.

Ước chi phí KCB BHYT trong tháng 3/2017 theo số liệu cung cấp tạm thời của các cơ sở KCB là 143.700 triệu đồng cho 207.965 lượt người. Công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động đã được thực hiện, tính đến hết ngày 31/3/2017, số lượng sổ đã bàn giao cho người lao động là 1.899 sổ, đạt 1,76% so với kế hoạch.

BHXH tỉnh đã thực hiện phát triển đối tượng và đốc thu nợ trực tiếp tại đơn vị sử dụng lao động. Tiến hành xây dựng chỉ tiêu về phát triển đối tượng, phân bổ cho BHXH cấp huyện trong năm 2017. Tạm giao chỉ tiêu nợ cho BHXH cấp huyện. Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Quy chế 840/QCPH-LĐLĐ-BHXH giữa BHXH tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phối hợp công tác trong thời gian tới. Tổng kết hoạt động Đại lý thu năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Đối thoại về chính sách tại các lớp tập huấn BHXH, BHYT, BHTN cho các Đại lý thu, các Công đoàn cơ sở các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Đánh giá dữ liệu phần mềm DK01 thí điểm tại 03 xã: Phú Mậu của huyện Phú Vang; Phong Hiền của huyện Phong Điền; Sịa của huyện Quảng Điền. Tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động Đại lý thu 2016 và triển khai hoạt động 2017.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Sau khi ban hành kết luận thanh tra theo Quyết định số 239/QĐ-BHXH ngày 07/11/2016 về thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN tại 10 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn, kết quả thực hiện như sau: Có 02 đơn vị sử dụng lao động đã thực hiện điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 39 lao động đóng thiếu mức quy định, có 26 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian quy định. Kiểm tra công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại 07 đơn vị sử dụng lao động theo Quyết định 80/QĐ-BHXH ngày 02/3/2017 của Giám đốc BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế. Kiểm tra công tác quản lý BHXH, BHYT, BHTN; công tác quản lý tài chính; công tác tiếp nhận và quản lý hồ sơ; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại BHXH thành phố Huế theo Quyết định số 84/QĐ-BHXH ngày 7/3/2017. Tháng 3/2017, BHXH tỉnh tiếp nhận 12.866 hồ sơ và trả 10.882 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ nhận qua dịch vụ Bưu điện là 194 hồ sơ; số hồ sơ nhận qua giao dịch điện tử là 9.906 hồ sơ; số hồ sơ nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là 2.766 hồ sơ.

Trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ngành liên quan trong chỉ đạo và thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHXH tỉnh đã phối hợp với  Sở Y tế kiểm tra công tác KCB BHYT tại các đơn vị theo kế hoạch của Sở Y tế và phân tích thực trạng đồng thời đưa ra giải pháp để thực hiện tốt Hệ thống thông tin giám định BHYT tại các cơ sở KCB trên địa bàn được tổ chức tại BHXH tỉnh và Sở Y tế. Phối hợp với Sở Tài chính chuyển nộp tiền phải đóng BHYT cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng BHYT (Bộ Tài chính  chưa phân bổ ngân sách nhưng Sở Tài chính vẫn tạm ứng trích nộp 50 tỷ đồng vào quỹ BHYT). Phối hợp với nhà mạng Viettel bổ sung đường truyền Internet tại Phòng Y tế - Bệnh viện Trung ương Huế, Phòng khám Nội tổng hợp – Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và Bệnh xá Công an tỉnh Thừa Thiên Huế…/.

Thủy Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam