BHXH tỉnh Tuyên Quang: Triển khai nhiệm vụ năm 2020 và Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam

21/01/2020 08:59:40
Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, BHXH tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2020 và Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020).

Báo cáo đánh giá Kết quả 25 năm thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 1995-2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 cho thấy, trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, BHXH tỉnh Tuyên Quang luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam, cùng với sự phối hợp có hiệu quả của các Sở, ban, ngành, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh - Đây là tiền đề để BHXH Tuyên Quang khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt các Luật BHXH, Luật BHYT, góp phần thực hiện tốt An sinh xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, phát triển kinh tế của địa phương. Nếu như ở năm đầu mới thành lập (năm 1995), BHXH tỉnh quản lý trên trên 22 ngàn lao động tham gia BHXH, đến nay đã có gần 60 ngàn lao động tham gia BHXH, tỷ lệ người tham gia BHYT từ 5,24% (1995) lên 94,37% dân số (2019).

Các hoạt động nghiệp vụ ngày càng chuyên nghiệp hóa và quản lý bằng công nghệ hiện đại; 99% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử và giao dịch qua mạng; áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 từ việc tiếp nhận hồ sơ, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đến quản lý đối tượng và chi trả chế độ BHXH, BHTN, đã rút ngắn thời gian giải quyết công việc ở các bộ phận nghiệp vụ. Đặc biệt, với sự nỗ lực, quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, 90% thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, từ 263 thủ tục hành chính cắt giảm còn 27 thủ tục; công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng, đổi mới và triển khai rộng khắp, nhất là hình thức tuyên truyền trực tiếp đến người dân, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về chế độ chính sách BHXH, BHYT tạo nên sự chuyển biến tích cực trong việc tham gia BHXH, BHYT và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Năm 2020, BHXH tỉnh Tuyên Quang phát động phong trào thi đua với chủ đề Công chức, viên chức Ngành BHXH nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tiếp tục thực hiện lộ trình phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, trong đó, tập trung vào những nhóm đối tượng tiềm năng như BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong việc giảm số nợ BHXH, để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người lao động thuận lợi tối đa cho người dân, đơn vị sử dụng lao động.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo BHXH tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BHXH; các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Công Thị Hải Lý (BHXH tỉnh Tuyên Quang)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam