BHXH tỉnh Yên Bái: Năm 2019, hoàn thành 115% chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra

09/01/2020 14:43:46
Xác định công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT, BHTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, BHXH tỉnh Yên Bái luôn chú trọng tổ chức thực hiện mỗi năm hàng trăm cuộc thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nhiều sai phạm của chủ sử dụng lao động trong việc chấp hành đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Chỉ tính riêng năm 2019, BHXH tỉnh tổ chức 125 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 115% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

(Ảnh minh họa)

Cùng với đó, trong năm 2019, liên ngành cũng đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 250 đơn vị. Sau thanh tra, kiểm tra đã thu được số tiền nợ do chậm nộp BHXH, BHTN, BHYT là 15,822 tỷ/19,439 tỷ đồng, đạt 81% số phải thu. Số còn phải thu nợ 3,6 tỷ đồng chủ yếu tập trung vào đơn vị Lâm trường Lục Yên thực hiện thanh tra năm 2018; truy thu do chưa tham gia, đóng thiếu thời gian tham gia của 223 lao động (1,4 tỷ đồng); thu hồi do sai đối tượng tham gia BHTN của 19 lao động 66,1 triệu đồng; truy thu do thiếu mức đóng của 606 lao động (349 triệu đồng); thu hồi về Quỹ BHXH do chi sai chế độ BHXH ngắn hạn 49,9 triệu đồng; thu hồi về Quỹ KCB BHYT do chi sai quy định là 173,8 triệu đồng. Đồng thời, xử lý 827 sai phạm/43 đơn vị tự kiểm tra chấp hành và thực hiện Luật BHXH, an toàn vệ sinh lao động.

Đặc biệt, trong năm, BHXH tỉnh chuyển hồ sơ của 05 đơn vị có dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN sang Công an tỉnh để xử lý. Sau khi chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh  xử lý đến nay đã có 01 đơn vị chấp hành nộp hết số tiền nợ BHXH, BHTN, BHYT; 03 đơn vị cũng đã chấp hành nộp khoảng 1/3 số tiền nợ BHXH, chỉ còn duy nhất 01 đơn vị chưa chấp hành nộp số tiền nợ BHXH của người lao động nên đã gây khó khăn cho cơ quan BHXH trong việc giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động thụ hưởng.

Mặc dù BHXH tỉnh đã làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, Liên ngành cũng đã tích cực vào cuộc để thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động; tuy nhiên, việc đôn đốc sau thanh tra, kiểm tra đối với đơn vị, doanh nghiệp còn nợ BHXH cũng còn có thời điểm chưa được kịp thời, chưa sâu sát, quyết liệt nên hiệu quả thu hổi số tiền nợ BHXH chưa được triệt để, dẫn đến việc giải quyết các quyền lợi cho người lao động tại đơn vị sử dụng lao động còn khó khăn nhất định.

Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Trí Đại khẳng định, năm 2020, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp tích cực liên ngành, đổi mới các hình thức, biện pháp tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT hiệu hơn quả tới doanh nghiệp, người lao động. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ đóng BHXH, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính làm cơ sở để xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015; tiếp tục cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc; chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhằm nâng cao nhận thức của chủ sử dụng lao động và đảm bảo triệt để quyền lợi của người lao động.

Mai Hiên (BHXH tỉnh Yên Bái)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam