BHXH tỉnh Yên Bái: Nhiều kết quả nổi bật trong năm 2019

06/01/2020 08:51:08
Mặc dù năm 2019 là năm đầy khó khăn thách thức, nhưng vượt lên những khó khăn, thử thách, tập thể cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, không ngừng nỗ lực hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, ổn định và phát triển của địa phương.

Hoạt động Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, BHXH tỉnh Yên Bái

Năm 2019, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, BHXH tỉnh Yên Bái luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam; sự phối hợp của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, sự đồng hành hưởng ứng của đông đảo nhân dân trong tỉnh; cùng với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, BHXH tỉnh Yên Bái đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các kế hoạch được giao, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, ổn định và phát triển của địa phương.

Đáng chú ý, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN không ngừng phát triển, năm 2019, toàn tỉnh tăng mới được 25.847 người tham gia BHXH, BHYT. Trong đó, 3.763 người tham gia BHXH bắt buộc; 5.036 người tham gia BHXH tự nguyện và 17.048 người tham gia BHYT hộ gia đình; nâng tổng số người tham gia BHXH bắt buộc toàn tỉnh đến hết năm 2019 là 53.400 người (đạt 102%); 7.829 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 107,2%) và có trên 806 nghìn người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 96,6% dân số toàn tỉnh. Riêng số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã tăng gấp 21 lần so với 10 năm trước đây.

Cùng với đó, số thu BHXH, BHYT, BHTN tăng nhanh, hết năm 2019 tổng số thu toàn tỉnh 1,595 tỷ đồng, đạt 104% (vượt 4%% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao); tỷ lệ nợ BHXH, BHYT giảm chỉ còn 0,95%.

Cùng với đó, để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, BHXH tỉnh đã  kịp thời giải quyết các chế độ BHXH cho trên 37.000 lượt người hưởng; chi trả thường xuyên, 1 lần, ốm đau, thai sản... với tổng số tiền trên 1.900 tỷ đồng. Thanh toán kịp thời chi phí khám chữa bệnh BHYT cho hàng nghìn lượt bệnh nhân.

Với quyết tâm đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác góp phần chào mừng Kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020); chào mừng Đại hội Đảng các cấp và hoàn thành mục tiêu năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”...  Năm 2020, BHXH tỉnh Yên Bái đã đề ra mục tiêu phấn đấu đạt trên 16,5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và người lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện (chiếm khoảng 2,2%) lực lượng lao động trong độ tuổi; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4.../.

Mai Hiên (BHXH tỉnh Yên Bái)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam