BHXH tỉnh Yên Bái: Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

09/01/2019 10:07:58
Vừa qua, Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái Nguyễn Trí Đại có văn bản trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT còn chậm, làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh, nhất là các đơn vị đang thực hiện lộ trình tự chủ.

(Ảnh minh họa)

Về vấn đề đại biểu HĐND tỉnh đề cập, BHXH tỉnh Yên Bái có ý kiến như sau: Căn cứ Điều 32 Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 về tạm ứng kinh phí và thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán quý trước của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tạm ứng một lần bằng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo báo cáo quyết toán quý trước của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thông báo số quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, phải hoàn thành việc thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Như vậy, thời gian qua, BHXH tỉnh đã thực hiện việc tạm ứng kinh phí và thanh quyết toán cho cho các cơ sở khám, chữa bệnh theo đúng Luật định. Tổng số tiền BHXH tỉnh tạm ứng và thanh toán đến ngày 30/11/2018 cho các cơ sở khám, chữa bệnh là 579 tỷ đồng, tương ứng 84% số đề nghị của các cơ sở khám, chữa bệnh. Trong tháng 12/2018, sau khi có Quyết định điều chỉnh dự toán năm 2018 của UBND tỉnh, BHXH tỉnh tiếp tục ứng tiếp 44,7 tỷ đồng. Tổng số tiền chuyển ứng và thanh toán cho các cơ sở khoảng 92% (bằng 100% dự toán giao).

Việc thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh năm 2017, đến nay BHXH Việt Nam đang tạm thời chưa chấp nhận thanh toán số tiền 26 tỷ đồng (trong đó, riêng Bệnh viện Y học cổ truyền là 10,3 tỷ đồng). Hiện 43 tỉnh, thành phố cả nước đang thực hiện thẩm định lại theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam chứ không riêng Yên Bái, đây là lý do các cơ sở khám, chữa bệnh cho rằng việc thanh quyết toán chậm đã ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, thực tế hiện nay BHXH tỉnh đã thực hiện chi tạm ứng 90% số tiền nói trên để đáp ứng kịp thời hoạt động cho các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, cho nên việc thẩm định lại thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh năm 2017 hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục hỗ trợ cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trong giải quyết vướng mắc trong triển khai chính sách BHYT, BHXH tỉnh Yên Bái đã tham mưu BHXH Việt Nam trực tiếp làm việc với BHXH tỉnh và Bệnh viện Y học cổ truyền để thuyết minh, giải trình nguyên nhân bất hợp lý các khoản chi. Về cơ bản, các đơn vị đã giải trình được những nguyên nhân khách quan chi phí tạm thời để lại. Riêng trường hợp Bệnh viện Y học cổ truyền, hiện BHXH tỉnh đang tiếp tục phối hợp để phân tích nguyên nhân và có cơ sở giải trình với BHXH Việt Nam trong thời gian tới. Năm 2019 và những năm tiếp theo, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện công tác quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh BHYT hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh khi đi khám, chữa bệnh BHYT.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam