BHXH tỉnh Yên Bái: Vượt khó khăn, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu BHXH, BHYT 2017

11/01/2018 14:38:33
Năm 2017 với Yên Bái là một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của thiên tai; vượt lên trên tất cả với sự nỗ lực không ngừng, BHXH tỉnh Yên Bái hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Năm 2017, BHXH tỉnh Yên Bái thu BHXH, BHTY đạt 1.335 tỷ đồng, vượt 4,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2017; thu BHXH bắt buộc 649,095 tỷ đồng, đạt 106,5%, BHXH tự nguyện 14,269 tỷ đồng, đạt 102,6%; BHYT 626,366 tỷ đồng, đạt 101,5%; BHTN: 41,936 tỷ đồng, đạt 104,3%. Đặc biệt số nợ năm 2017 chỉ còn 1,89% trên tổng số phải thu. Hầu hết BHXH các huyện, thành phố trực thuộc đều vượt chỉ tiêu, trong đó một số đơn vị hoàn thành kế hoạch trước ngày 25/12/2017.
BHXH tỉnh Yên Bái chủ động trong việc nắm bắt, rà soát số đối tượng tham gia để phát triển lao động tăng mới, năm 2017 đạt 100,5% kế hoạch giao nâng tổng số đối tượng tham gia BHXH là 56.624 người, trong đó BHXH bắt buộc là 53.411 người và BHXH tự nguyện là 3.213 người. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh đôn đốc, thu hồi nợ thông qua nhiều biệp pháp phối với các cơ quan liên ngành đạt được nhiều kết quả khả quan./.

Bích Luyện

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam