BHXH TP Đà Nẵng: Bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT

20/04/2020 14:36:10
Cùng với việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, BHXH Việt Nam, UBND Thành phố về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, BHXH TP Đà Nẵng cũng có nhiều giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC BHXH Thành phố (ảnh Đỗ Thị Sử)

Báo cáo của BHXH TP Đà Nẵng cho thấy, đến cuối tháng 3/2020, toàn TP có 9.634 đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, tăng 15,71% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số người tham gia BHYT do cơ quan BHXH quản lý đến cuối tháng 3/2020 là 1.034.026 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,9% dân số. Tổng số lao động tham gia BHXH chiếm 41,51% lực lượng lao động toàn Thành phố; tổng số lao động tham gia BHTN chiếm 39,28% lực lượng lao động toàn hành phố.

BHXH TP cũng thực hiện cấp ứng kịp thời kinh phí chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho Bưu điện, các cơ sở KCB theo quy định; chuyển tiền các chế độ BHXH, BHTN cho đơn vị, người hưởng đầy đủ, kịp thời; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thu, chi đảm bảo an toàn; công tác chi trả các chế độ BHXH, BHTN thông qua Bưu điện đảm bảo an toàn tiền mặt, chi trả kịp thời, đúng chế độ, đúng người hưởng.

Tiếp tục phối hợp với các Ngân hàng, đơn vị sử dụng lao động tuyên truyền, vận động người hưởng các chế độ BHXH, BHTN mở tài khoản ATM nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 51% theo chỉ tiêu giao của BHXH Việt Nam. Tỷ lệ chi trả qua ATM về lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 3/2020 như sau: Bình quân tỷ lệ chi trả lương hưu, BHXH 1 lần, TCTN đạt 75,57% tăng 1,63% so với tháng trước, cao hơn 24,57% so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. Trong tháng 3/2020, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền 572.803 triệu đồng; lũy kế từ đầu năm, tổng chi BHXH, BHYT, BHTN đạt 1.646.435 triệu đồng.

Tính đến hết tháng 3/2020, BHXH TP Đà Nẵng thực hiện giải quyết cho 563 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, tăng 19,53% so với cùng kỳ năm trước; 3.536 lượt người hưởng các chế độ BHXH một lần, tăng 10,33% so với cùng kỳ năm trước; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 51.295 lượt người, giảm 10,17% so với cùng kỳ năm trước; tiếp nhận tăng mới 2.587 người, chuyển đến 36 người hưởng TCTN hàng tháng; lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 17.818 lượt người, chi hỗ trợ học nghề cho 251 lượt người.

Hiện nay, BHXH thành phố đang quản lý 52.338 người hưởng chế độ BHXH thường xuyên, gồm: 46.094 người hưởng hưu trí; 2.039 người hưởng trợ cấp mất sức; 97 người hưởng trợ cấp 91; 14 người hưởng trợ cấp cán bộ xã; 958 người hưởng TNLĐ-BNN; 15 người hưởng phục vụ TNLĐ-BNN; 2.359 người hưởng định suất tuất; 762 người hưởng trợ cấp theo QĐ 613.

Trong công tác khám chữa bệnh (KCB) BHYT, lũy kế từ đầu năm, BHXH TP thanh toán chi phí KCB BHYT cho 659.630 lượt người (trong đó: ngoại trú 581.900 lượt người, nội trú 77.730 lượt người) với tổng số tiền 499.446 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 9,4% lượt KCB, giảm 3,7% chi phí KCB.

Tính đến hết tháng 3, toàn Thành phố đã tiếp nhận 85.505 lượt hồ sơ (tăng 11,35% so với cùng kỳ năm trước); giải quyết 84.776 lượt hồ sơ (tăng 10,72% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, từ đầu năm đến nay số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích là 4.783 lượt với 9.617 hồ sơ, hồ sơ phát sinh qua giao dịch điện tử là 57.399 lượt với 514.737 hồ sơ; hồ sơ đã giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích: 15.205 lượt với 118.755 hồ sơ, hồ sơ phát sinh qua giao dịch điện tử là 34.753 lượt với 314.809 hồ sơ. Hiện nay, 100% đơn vị BHXH Thành phố đang quản lý thực hiện phát sinh hồ sơ qua giao dịch điện tử.

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch cũng như tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn, BHXH TP Đà Nẵng đã kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện như: Ban hành Công văn số 447/BHXH-VP ngày 13/3/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Covid-19 gây ra; Công văn số 489/BHXH-QLT ngày 18/03/2020 về việc thực hiện BHXH, BHYT do ảnh hưởng của dịch Covid-19; Công văn số 505/QĐ-BHXH ngày 19/03/2020 về việc hướng dẫn thực hiện BHXH, BHYT do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Công văn số 583/BHXH-KHTC ngày 27/03/2020 về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid- 19; Công văn số 613/BHXH-TCCB ngày 31/3/2020 về việc bố trí viên chức lao động làm việc trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19…

Trang bị khẩu trang cho CCVC, lao động và cá nhân đến giao dịch tại bộ phận “một cửa”, bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn tại cổng ra vào cơ quan, các phòng họp, phòng làm việc, thực hiện phun thuốc khử trùng... CCVC, lao động BHXH Thành phố thực hiện nghiêm túc khai báo y tế trên hệ thống phần mềm phòng chống Covid-19, đeo khẩu trang tại nơi làm việc, thực hiện khuyến cáo mọi người nên đứng cách nhau tối thiểu 2m để phòng tránh lây lan Covid-19.

Trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH Thành phố bố trí làm việc tại cơ quan trong tất cả các ngày để giải quyết công việc; các phòng, BHXH quận, huyện thực hiện phân công viên chức, lao động làm việc tại cơ quan và tại nhà theo đúng tinh thần chỉ đạo của BHXH Việt Nam. BHXH Thành phố điều hành và xử lý công việc, nhiệm vụ chuyên môn qua mạng internet trên các phần mềm và qua email do BHXH Việt Nam quy định; đã giải quyết hầu hết các công việc trên tất cả các lĩnh vực liên quan BHXH, BHYT, BHTN; tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC của BHXH Thành phố cũng như BHXH quận, huyện đã nghiêm túc bố trí viên chức trực giải quyết những trường hợp cần thiết, cấp bách để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ qua giao dịch hồ sơ điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sử dụng nước rửa tay diệt khuẩn, đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở và tại nơi công cộng;… Chỉ tính riêng trong nửa đầu tháng 4, BHXH Thành phố đã tiếp nhận 9.184 lượt, với 42.310 hồ sơ (qua dịch vụ bưu chính 868 lượt, với 2.200 hồ sơ; qua giao dịch điện tử 6.780 lượt, với 38.031 hồ sơ; nhận trực tiếp tại Bộ phận Một cửa 1.536 lượt, với 2.059 hồ sơ), đồng thời, giải quyết trả 9.820 lượt, với 49.583 hồ sơ (qua dịch vụ bưu chính 3.494 lượt, với 16.542 hồ sơ; trả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa 4.011 lượt, với 16.664 hồ sơ;…).

Bắt đầu từ ngày 16/4, BHXH Thành phố phối hợp với Bưu điện Thành phố tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4, 5 bằng tiền mặt tận nhà cho gần 33 ngàn đối tượng, khoảng 305 tỷ đồng theo Công văn số 2189/UBND-VHXH ngày 03/4/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Kết quả trong ngày đầu triển khai, đã chi trả cho 3.500 người, với số tiền 17 tỷ đồng, đạt 11% tổng số đối tượng.

Ghi nhận tại nhà ông Kiều Chấn, bà Hồ Thị Nhĩ, thường trú Tổ 28, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ là trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già yếu, mất trí nhớ, không đi lại được, người con trai Hồ Tấn Hưng niềm nở chia sẻ: “Với tình hình giãn cách xã hội trong thời gian phòng, chống dịch Covid -19, gia đình chúng tôi rất lo lắng vì hạn chế tiếp xúc mọi người, nhưng được sự quan tâm của BHXH, Bưu điện bố mẹ tôi được nhận lương tại nhà như vậy gia đình chúng tôi tất cảm động. Đây là việc làm hết sức nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người cao tuổi trong tình hình dịch bệnh”.

Trước đó, BHXH Thành phố đã phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin về các phương án, hình thức chi trả để người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn Thành phố biết, lựa chọn theo hướng chủ động và thuận tiện nhất./.

Minh Nguyệt - Kim Oanh (BHXH TP Đà Nẵng)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam