BHXH TP Đà Nẵng: Đại hội Đảng bộ lần thứ V (nhiệm kỳ 2020 – 2025) thành công tốt đẹp

18/05/2020 08:30:17
Ngày 15/5, Đảng bộ BHXH Thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH Thành phố Đà Nẵng khóa IV, đồng chí Nguyễn Văn Tiết - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH Thành phố cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ đã vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy thế mạnh đoàn kết, nỗ lực, đồng lòng hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao; nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu tăng cao và tăng liên tục qua các năm, trong đó năm 2019 so với năm 2015: Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN tăng 61,3%; tổng số đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT tăng 70,8%; đối tượng tham gia BHXH tăng 25,11%; đối tượng tham gia BHTN tăng 22,8%; đối tượng tham gia BHYT tăng 10,26%; tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tăng 16,75%, tham gia BHXH tự nguyện tăng 520,49%, tham gia BHTN tăng 14,6%; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời, đầy đủ cho người lao động đạt 100% so với tổng số người tham gia BHXH, BHYT; số người giải quyết chế độ BHXH tăng 39,37%; số người chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng tăng 21,72%; số người chi trả BHTN tăng mới 93,32%; số lượt người chi trả BHTN tăng 102,53%; số lượt người giải quyết chế độ ốm đau, thai sản tăng 20,05%; chi phí khám chữa bệnh BHYT tăng 27,63% về số lượt người và 104,36% về số tiền; tổng số tiền chi trả cho người thụ hưởng BHXH, BHYT kịp thời và tăng 83,43%;...

Cùng với đó, trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua, Đảng bộ BHXH Thành phố đã lãnh đạo triển khai học tập, quán triệt, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Từ đó đã tạo nên sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ đảng viên và công chức, viên chức, phòng chống có hiệu quả các hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị hoặc vi phạm tư cách đạo đức của người đảng viên. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được quan tâm từ khâu phát hiện lựa chọn những quần chúng ưu tú và đã kết nạp được 14 đảng viên mới…

Đồng chí Phạm Tấn Xử - Bí thư Đảng ủy Khối các quan Thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Tấn Xử, Bí thư Đảng ủy khối các quan Thành phố biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể cơ quan BHXH Thành phố đã có những kết quả đáng khích lệ trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ đến, đồng chí đề nghị Đảng bộ BHXH Thành phố cần phát huy những thành tích đạt được, khắc phục, thẳng thắn, nhìn nhận các hạn chế, tồn tại, tiếp tục phát huy và làm tốt hơn công tác xây dựng đảng; tập trung xây dựng nội bộ đoàn kết; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, phát huy vai trò của người đứng đầu và trách nhiệm của cá nhân; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động quần chúng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra…

BCH khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ BHXH Thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 09 đồng chí (đồng chí Đinh Văn Hiệp tái đắc cử Bí thư với tỷ lệ 100% phiếu bầu) và bầu 03 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã biểu quyết với 100% đảng viên thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đinh Văn Hiệp - Giám đốc, Bí thư Đảng ủy BHXH Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhấn mạnh: Phát huy kết quả thành công của Đại hội, Đảng bộ BHXH Thành phố quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào cuộc sống, trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng đảng viên, công chức, viên chức; xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể...

Kim Oanh - Văn Hân

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam