BHXH TP Đà Nẵng: Nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020

14/01/2020 08:29:54
“Năm 2019, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, BHXH thành phố Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu và nhiệm vụ được cấp trên giao, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố”-Giám đốc Đinh Văn Hiệp nhấn mạnh tại Hội nghị Giao ban tổng kết nhiệm vụ năm 2019, phương hướng năm 2020 của BHXH TP Đà Nẵng ngày 9/1/2020.

Người dân đến giao dịch tại Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, BHXH TP Đà Nẵng

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch về thu, chi BHXH, BHYT, BHTN

Báo cáo kết quả công tác cho thấy, năm 2019 toàn Thành phố khai thác mới 2.103 đơn vị, tăng 26,3% so với năm trước. Phát triển mới 8.967 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc, tăng 10% so với năm trước; 5.609 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 109,9% so với năm trước; 37.662 người tham gia BHYT hộ gia đình. Tổng số đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT đạt 248.605 người, tăng 3,35% so với năm trước, đạt 100,54% kế hoạch của BHXH Việt Nam giao. Tổng số đối tượng tham gia BHTN đạt 241.158 người, tăng 3,34% so với năm trước, đạt 101,02% kế hoạch của BHXH Việt Nam giao. Tổng số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 7.366 người, tăng 3.948 người so với năm trước (tăng 115,51%), đạt 105,18% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tổng số đối tượng tham gia BHYT đạt 1.059.086 người (chưa tính đối tượng là lực lượng vũ trang đang đóng trên địa bàn có tham gia BHYT), đạt 100,76% kế hoạch của BHXH Việt Nam giao. Đến ngày 31/12/2019, độ bao phủ BHYT toàn dân trên 98,6%, đạt chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016.Tổng số lao động tham gia BHXH chiếm khoảng 45,32% lực lượng lao động trong độ tuổi; tổng số lao động tham gia BHTN chiếm khoảng 42,70% lực lượng lao động trong độ tuổi toàn thành phố. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2019 tăng 7,61%, đạt 102,73% kế hoạch BHXH việt Nam giao.

BHXH TP chủ động cấp kinh phí ngay từ đầu tháng cho Bưu điện, BHXH quận, huyện để chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho đối tượng thụ hưởng đầy đủ; cấp ứng kinh phí khám chữa bệnh BHYT cho cơ sở y tế kịp thời, đúng tỷ lệ quy định; kịp thời trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. Phối hợp với Ngân hàng, Bưu điện vận động người hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN mở tài khoản ATM nhằm đạt chỉ tiêu phấn đấu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt do BHXH Việt Nam giao và đạt mục tiêu đến năm 2021 phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất,… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Tỷ lệ chi trả qua ATM về các chế độ BHXH, BHTN đến tháng 12/2019: Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: 35,27% (cao hơn 1,27% so với chỉ tiêu được giao); BHXH 1 lần: 59,26% (cao hơn 26,26% so với chỉ tiêu được giao); Trợ cấp thất nghiệp: 71,80% (cao hơn 11,80% so với chỉ tiêu được giao). Tỷ lệ chi trả qua ATM bình quân các loại: Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, BHXH 1 lần, trợ cấp thất nghiệp: 55,44%, cao hơn 13,44% so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Trong năm 2019, đã giải quyết các chế độ BHXH một lần cho 16.103 người (tăng 20,56% so với năm trước); giải quyết các chế độ BHXH  thường xuyên (hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) cho 1.931 người (tăng 9,16% so với năm trước). Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho 51.774 người (tăng 3,78% so với năm trước); Chi trả BHTN cho 82.233 lượt người (tăng 2,91% so với năm trước); Hỗ trợ học nghề cho 3.126 lượt người (tăng 5,68% so với năm trước); Thẩm định, xét duyệt chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ nghỉ dưỡng sức cho 245.061 lượt người (giảm 0,35% so với năm trước). Thanh toán chi phí KCB BHYT cho 3.139.116 lượt người (trong đó: ngoại trú 2.711.921 lượt người, nội trú 427.195 lượt người). Thực hiện kết nối dữ liệu trên Hệ thống thông tin Giám định BHYT tương đối kịp thời và bảo đảm chất lượng, tỷ lệ liên thông lên Hệ thống thường xuyên đạt 98%, tỷ lệ gửi dữ liệu lên Hệ thống đúng ngày đạt 93%.

Bên cạnh đó, các mặt công tác như Công tác tiếp nhận, quản lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC; tổ chức, cán bộ; thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền; thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) trong hoạt động cơ quan; các chủ trương, chính sách, kế hoạch công tác của cấp ủy, chính quyền địa phương; công tác tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong chỉ đạo và thực hiện chính sách BHXH, BHYT; chấp hành kỷ luật, Quy chế làm việc đều đạt được những kết quả tích cực.

Nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Giám đốc Đinh Văn Hiệp nêu bật những kết quả ấn tượng trong thực hiện nhiệm vụ của của BHXH TP trong năm 2019 đặc biệt ở các mặt công tác quan trọng như thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến những kết quả vượt bậc trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện với số người tăng mới trong năm 2019 vượt gần 10% so với chỉ tiêu được giao; trong thực hiện giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, cải cách TTHC, ứng dụng CNTT... Đồng thời ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực cán bộ, CCVC khi đảm nhận khối lượng công việc lớn, thường xuyên làm thêm giờ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Từ những kết quả đạt được của năm 2019, Giám đốc Đinh Văn Hiệp đề nghị toàn thể CCVC trong cơ quan BHXH tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm hơn nữa, phấn đấu hoàn thành toàn diện, bứt phá các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch về thu, chi BHXH, BHYT, BHTN và phấn đấu giảm nợ của BHXH Việt Nam giao, kiểm soát chi phí, cân đối được dự toán chi KCB BHYT; ngăn chặn kịp thời tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu, nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Thực hiện tốt công tác quản lý, giải quyết, chi trả kịp thời, chính xác các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người hưởng, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nhân dân. Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã đề ra; phối hợp với sở, ngành liên quan trong thanh tra liên ngành, thanh tra đột xuất việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Xây dựng kế hoạch kiểm soát chi phí, cân đối được quỹ KCB trong dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2020.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở KCB BHYT về chuyên môn, nghiệp vụ và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, chế độ BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC và ứng dụng CNTT, tập trung vào giảm thời gian, thủ tục trong giao dịch, đẩy mạnh triển khai giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ BHXH; thực hiện tốt công tác giám định điện tử trên Hệ thống thông tin giám định BHYT; tiếp tục phối hợp với các Ngân hàng, Bưu điện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội quan phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt nhằm đạt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao đến năm 2021. Phát động các phong trào thi đua trong toàn thể công chức, viên chức, lao động, nhất phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW giai đoạn 2018-2030 với chủ đề “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách BHXH”. Toàn Ngành không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của BHXH Việt Nam với chủ đề “Công chức, viên chức ngành BHXH nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm năm 2020”.

Kim Oanh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam