BHXH TP.Đà Nẵng: Phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 2019

10/12/2019 08:59:10
Chúng tôi đến BHXH TP.Đà Nẵng vào những ngày cuối năm để tìm hiểu việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động BHXH TP Đà Nẵng đang “căng sức” phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, “về đích” trước thời hạn.

Người dân đến giao dịch tại BHXH TP Đà Nẵng

Chia sẻ với chúng tôi, Giám đốc BHXH TP Đà Nẵng Đinh Văn Hiệp cho biết, nhằm chạy đua nước rút hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, ngay đầu quý 3, Ban Giám đốc BHXH TP đã chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ, BHXH quận huyện nghiêm túc tập trung thực hiện các giải pháp đột phá để hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch thu cả về số người, số tiền và giảm nợ. Trong đó, hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trước ngày 30/11, hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Xử lý dứt điểm các thủ tục bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định; đảm bảo quyền lợi của người tham gia đi đối với kiểm soát, cân đối quỹ khám, chữa bệnh BHYT; tiếp tục vận động, thuyết phục người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận tiền qua tài khoản cá nhân…

Những con số trong báo cáo 10 tháng năm 2019 của BHXH Thành phố khá ấn tượng với số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 79,22% kế hoạch, tăng 8,4% so với cùng kỳ; tổng số đối tượng tham gia BHXH, BHYT tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 10, toàn Thành phố có 45,31% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; 1,07% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện và có 42,90% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN (vượt xa các chỉ tiêu theo Kế hoạch số 9753/KH UBND của UBND TP Đà Nẵng đến năm 2021 có ít nhất 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, 01% lực lượng trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện và 33% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN). Công tác thực hiện BHXH, BHYT ở thành phố được vinh danh là “đáng sống” chuyển biến rõ nét qua từng mốc thời gian với những con số cụ thể.

Tính đến hết tháng 10 năm 2019, toàn địa bàn Thành phố có 9.451 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng 18,29% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khai thác mới 1.751 đơn vị, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, có 243.817 người tham gia BHXH,
BHYT, đạt 95,76% kế hoạch giao của BHXH Việt Nam, tăng 7.205 người (3,05%) so với cùng kỳ năm trước; 236.424 người tham gia BHTN, đạt 96,59% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 12.744 người so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 31/10/2019, toàn Thành phố có 5.873 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 4.775 người so với cùng kỳ năm trước (tăng hơn 05 lần), đạt 82,24% chỉ tiêu phấn đấu do BHXH Việt Nam giao (7.141 người); riêng hai quận Hải Châu và Liên Chiểu đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 9/2019. Riêng đối với BHYT, tính đến thời điểm này, toàn Thành phố có 1.014.082 người tham gia, đạt 101,77% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Độ bao phủ BHYT đạt 97,7% dân số toàn Thành phố. So với cùng kỳ năm trước, tổng số tiền nợ giảm 131,8 tỷ đồng (giảm 32,4%), trong đó, nợ từ 03 tháng trở lên giảm trên 63 tỷ đồng (giảm 35,17%).

BHXH TP đã giải quyết cho 1.528 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng; 13.902 lượt người hưởng các chế độ BHXH một lần; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 200.582 lượt người; chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 66.553 lượt người, chi trả hỗ trợ học nghề cho 2.479 lượt người. Ngoài ra, hiện nay, BHXH TP đang quản lý 51.381 người hưởng chế độ BHXH thường xuyên, trong đó có 45.134 người hưởng chế độ hưu trí, 2.065 người hưởng trợ cấp mất sức…

Trong công tác khám chữa bệnh BHYT, ngay từ đầu năm, BHXH TP đã ban hành công văn gửi Sở Y tế thành phố, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT về việc giao dự toán năm 2019; từng tháng, BHXH TP có thông báo số liệu cụ thể đến từng cơ sở khám, chữa bệnh về mức chi và số chi dự kiến còn lại để các cơ sở khám, chữa bệnh tự cân đối, điều chỉnh; đồng thời thực hiện giám định chuyên đề, rà soát thanh toán vượt định mức; phân tích các chi phí bất thường để xây dựng các chuyên đề giám định tập trung hiệu quả sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi người tham gia BHYT trên địa bàn. Tính từ đầu năm đến nay, BHXH TP đã thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 2.589.937 lượt người. Tỷ lệ liên thông dữ liệu lên Hệ thống thông tin giám định điện tử tại các cơ sở khám, chữa bệnh đạt 100% với tỷ lệ gửi dữ liệu lên hệ thống đúng ngày đạt 94%. Trong công tác thanh tra, kiểm tra, từ đầu năm đến nay, BHXH TP đã thực hiện thanh tra chuyên ngành 214 đơn vị sử dụng lao động, thanh tra liên ngành 21 vị trong đó có 09 đơn vị nội bộ, 48 đơn vị sử dụng lao động đạt tỷ lệ 96,0%, 10 cơ sở khám, hồi số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN tại thời điểm thanh tra 38.348 triệu đồng, số tiền nợ đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra, kiểm tra và nộp khi thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra 16 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ vi phạm đề nghị Chủ tịch UBND TP ban hành 08 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 1.516 triệu đồng…

Nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch về thu, chi BHXH, BHYT, BHTN, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và phấn đấu giảm nợ đọng, Giám đốc BHXH TP Đà Nẵng Đinh Văn Hiệp nhấn mạnh, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh công tác nộp BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường áp dụng các biện pháp giảm nợ đọng và phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, duy trì và tăng mới người tham gia BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN qua các phương tiện thông tin, đại chúng; Kiện toàn, thành lập các các ban chỉ đạo phát triển đối tượng BHXH, BHYT. Tổ chức rà soát, phân loại, xác định đối tượng tiềm năng nhưng chưa tham gia để xây dựng kế hoạch khai thác, phát triển đối tượng cho phù hợp; nhân rộng các cách làm hay, mô hình hiệu quả. Kiện toàn, đa dạng hệ thống mạng lưới Đại lý thu theo hướng chuyên nghiệp, rộng khắp, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia. Nâng cao chất lượng phục vụ thông qua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao trách nhiệm, ý thức phục vụ của công chức, viên chức; gắn thực thi nhiệm vụ với thi đua khen thưởng, bình xét, đánh gia, phân loại công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động và cơ  BHYT, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Phối hợp và triển khai hiệu quả việc quản lý và chi trả chế độ BHXH cho các đối tượng, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, đáp áp ứng tốt nhu cầu phục vụ Nhân dân…/.

Thanh Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam