BHXH TP.Đà Nẵng: Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN

13/07/2020 10:49:24
BHXH TP. Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định số 515/QĐ-BHXH, Quyết định số 505/QĐ-BHXH và Quyết định số 542/QĐ-BBXH của BHXH Việt Nam. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo BHXH Thành phố, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH quận, huyện và toàn thể viên chức làm công tác thu, cấp sổ, thẻ.

Tại Hội nghị, BHXH TP.Đà Nẵng tập trung triển khai một số nội dung nghiệp vụ mới về công tác quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, các phần mềm nghiệp vụ liên quan; chấn chỉnh một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện kế hoạch thu, phát triển đối tượng, quản lý nợ, cập nhật cơ sở dữ liệu, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời, ghi nhận một số ý kiến tham gia với nhiều nội dung, chủ yếu phản ánh về khó khăn, vướng mắc từ thực tế như cấp mã số mới cho trẻ em từ thuộc tỉnh khác chuyển đến; thủ tục liên quan đơn vị giải thể, ngừng hoạt động theo quy định mới; điều chỉnh số tiền thu BHXH tự nguyện sau khi đã chốt số liệu thu; tính hoa hồng đại lý trên phần mềm; cơ sở dữ liệu hộ gia đình phải điều chỉnh có khối lượng rất lớn; giảm trừ BHYT hộ gia đình của đối tượng tăng ni; nâng cấp user hộ gia đình; biên bản, biểu mẫu liên quan xác nhận của chính quyền địa phương; in mẫu D02a khi phát sinh; xác định đối tượng tăng mới/tái tục khi thay đổi phương thức đóng;…

06 tháng đầu năm 2020, BHXH TP.Đà Nẵng khai thác mới 665 đơn vị; phát triển 2.694 lao động tham gia BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc; 2.513 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 216,50% so với cùng kỳ năm trước; 19.519 người tham gia BHYT hộ gia đình; tham gia các loại hình BHYT tổng cộng 1.033.529 người, đạt 94,87% kế hoạch; độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 94,9% dân số; tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN 2.583.362 triệu đồng, đạt 44,94% kế hoạch, so với cùng kỳ năm trước tăng 66.995 triệu đồng (tăng 2,66%); cấp mới 9.895 sổ BHXH; cấp thẻ BHYT 229.184 lượt thẻ BHYT; chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN tổng cộng 3.394.872 triệu đồng; giải quyết 994 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, tăng 5,41% so với cùng kỳ năm trước; giải quyết 8.138 lượt người hưởng các chế độ trợ cấp 1 lần; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho 90.858 lượt người; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 1.295.469 lượt với tổng số tiền 1.025.501 triệu đồng…

Tiếp tục triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trong 06 tháng cuối năm 2020, Lãnh đạo BHXH TP. Đà Nẵng cho biết: Tập trung triển khai các giải pháp khai thác, phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN theo Kế hoạch 1417/KH-BHXH ngày 08/07/2020 và đôn đốc thu, giảm nợ theo Kế hoạch 1130/KH-BHXH ngày 09/06/2020; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; phát triển thanh toán, chi trả không dùng tiền mặt theo Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị các nội dung họp Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định số 4522/QĐ-BHXH ngày 07/10/2019 của UBND Thành phố; tập trung đôn đốc hoàn thành kế hoạch thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong đó, đặc biệt lưu tâm đến công tác BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; rà soát, tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của cán bộ, viên chức, người lao động, Đại lý thu... về khó khăn, bất cập phát sinh khi triển khai nghiệp vụ mới, đảm bảo triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN thống nhất từ Thành phố đến quận, huyện; khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, nhất là việc chấp hành các quy định về quy trình, thủ tục, phân cấp, thẩm quyền, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Trước đó, BHXH TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tập huấn trực tuyến Triển khai Quyết định số 108/QĐ-BHXH ngày 22/01/2020 của BHXH Việt Nam về việc Ban hành Hệ thống Tổng hợp và phân tích dữ liệu Ngành BHXH (DataWareHouse) phiên bản 1.0 và Mô hình Liên thông dữ liệu các phần mềm nghiệp vụ của Ngành. Hội nghị đã được nghe báo cáo viên triển khai và hướng dẫn thực hành các nội dung: Mô hình liên thông các phần mềm nghiệp vụ của Ngành BHXH, trao đổi dữ liệu với các đơn vị ngoài ngành; Hệ thống Kho dữ liệu tập trung của Ngành BHXH (Datawarehouse); Hướng dẫn tính năng Lập hồ sơ công việc trên hệ thống văn bản điều hành; Hướng dẫn chia sẻ tập tin trên Hệ thống thư điện tử ngành đến toàn thể hội nghị… Để triển khai hiệu quả công việc, các phòng nghiệp vụ, BHXH quận, huyện tiếp tục triển khai các nội dung đã tập huấn, đảm bảo khai thác có hiệu quả dữ liệu tập trung của Ngành, thực hiện bảo mật thông tin theo quy định; theo dõi, kiểm tra, xử lý những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại các phòng và BHXH quận, huyện.

Trương Công Hùng-Văn Bình (BHXH TP.Đà Nẵng)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam