BHXH TP. Hà Nội: ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới

11/09/2017 12:10:23
BHXH TP. Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong hệ thống BHXH xây dựng, ban hành kế hoạch số 2312/KH-BHXH,ngày 5/9/2017 thực hiện Nghị quyết 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới.

(ảnh minh họa)

BHXH TP. Hà Nội yêu cầu tuyên truyền, phổ biến quán triệt sâu rộng Nghị quyết 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam tới mỗi đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống BHXH TP, nhằm nâng cao nhận, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong công tác truyền thông BHXH, BHYT. Chủ động, tích cực, đổi mới phương pháp truyền thông phù hợp, hiệu quả, thực hiện tốt vai trò định hướng tư tưởng, kịp thời đấu tranh, phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, lệch lạc làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Ngành và chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước. Phát huy vai trò của từng công chức, viên chức trong công tác truyền thông BHXH, BHYT để bảo vệ thành quả, củng cố lòng tin, xây dựng uy tín, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp, vì sự phát triển bền vững của Ngành BHXH.
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện, phối hợp triển khai công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, vai trò của công tác truyền thông và coi công tác truyền thông là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.
Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động thuộc hệ thống BHXH Thành phố phải chủ động, kịp thời, thường xuyên, liên tục thực hiện công tác truyền thông, nhất là khi có sự thay đổi của chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Hợp tác với các cơ quan báo chí truyền thông ở Trung ương, Thành phố, kịp thời nắm bắt, điều phối, cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, có ý thức xây dựng và trách nhiệm trong công tác truyền thông, phát huy vai trò mỗi cá nhân là một “Thông tin viên”, đồng thời đề cao tính phát hiện, phòng ngừa, không để xảy ra sự cố truyền thông trên diện rộng làm ảnh hưởng xấu tới hoạt động của Ngành, của cơ quan; chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn trong thực thi nhiệm vụ.
Tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về kỹ năng truyền thông cho cán bộ, viên chức thực hiện công tác tuyên truyền tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Thành phố nhằm nâng cao năng lực trình độ truyền thông đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Các đơn vị trực thuộc BHXH Thành phố chủ động nâng cao chất lượng, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được phân bổ cho công tác tuyên truyền, tránh tình trạng thực hiện dàn trải, thiếu trọng tâm gây lãng phí, thất thoát và vi phạm pháp luật.
Quan tâm xây dựng, phát triển và phát huy vai trò, hiệu quả Cổng Thông tin điện tử của BHXH Thành phố đủ mạnh, chủ động, tích cực và phát huy cao nhất hiệu quả truyền thông phổ biến quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT; quảng bá hình ảnh của Ngành, đơn vị; hướng dẫn quy trình, thủ tục, giải đáp, tư vấn chế độ, chính sách BHXH, BHYT.
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống BHXH Thành phố nghiêm túc quán triệt sâu sắc quan điểm “BHXH, BHYT là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân mà phục vụ”, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách thủ tục hành chính, lề lối, tác phong làm việc, đáp ứng sự hài lòng của Nhân dân, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân theo đúng quy định.
Kết quả và hiệu quả công tác truyền thông được coi là một tiêu chí đánh giá chấm điểm thi đua khen thưởng hằng năm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, cá nhân. Trường hợp đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác truyền thông, vi phạm kỷ luật phát ngôn, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Ngành và chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước sẽ chịu hình thức xử lý nghiêm minh./.

Lê Công 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam