BHXH TP. Hà Nội: Đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính

12/08/2019 15:16:56
Mới đây, BHXH TP. Hà Nội ban hành công văn số 3081/BHXH-KTTN gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

(Ảnh minh họa)

Thời gian qua, BHXH thành phố nhận được một số đề nghị của các đơn vị sử dụng lao động về việc giảm tiền lãi chậm nộp và khoanh nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

Căn cứ Điều 21, Luật BHXH số 58/2014/QH13; Điều 15, Luật BHYT số 46/2014/QH13; Điều 44, Luật Việc làm số 38/2013/QH13; Điều 41, 44, Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13: Hằng tháng, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động, trích từ tiền lương của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH. Trường hợp chậm đóng BHXH từ 30 ngày trở lên phải chịu tiền lãi chậm đóng theo quy định tại Điều 6, khoản 3, Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg, ngày 27/11/2015, của Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN.

Như vậy, đối chiếu các quy định hiện hành, chưa có quy định về việc giảm lãi, khoanh nợ đối với các đơn vị chậm đóng BHXH. Việc chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN vi phạm Điều 26, Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (mức xử phạt: Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính; biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc truy nộp số tiền BHXH bắt buộc, BHTN chưa đóng, chậm đóng; buộc đóng số tiền lãi của số tiền BHXH bắt buộc, BHTN chưa đóng, chậm đóng). Đồng thời, tại Điều 214, 216 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 quy định về việc phạt tiền, phạt tù đối với tội gian lận BHXH, BHTN và tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

BHXH TP. Hà Nội đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc trích, đóng BHXH hằng tháng đúng theo quy định của pháp luật về BHXH.

Tính đến hết ngày 31/07/2019, tổng số tiền còn phải thu BHXH, BHYT, BHTN của BHXH TP. Hà Nội là 3.514.036 triệu đồng, chiếm 8.26% số phải thu; trong đó, số tiền nợ phải tính lãi là 1.863.198 triệu đồng, chiếm 4.3% số phải thu./.

Lan Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam