BHXH TP.Hà Nội: Hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và gia hạn cấp thẻ BHYT năm 2019

05/12/2018 10:01:24
Tra cứu các thông tin về BHXH, BHYT, gia hạn thẻ BHYT năm 2019, niêm yết công khai thông tin đóng BHXH của người lao động tại đơn vị sử dụng lao động – Đây là một số nội dung chính của Công văn 5147/BHXH-QLT ngày 27/11/2018 của BHXH TP.Hà Nội về việc Phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cấp thẻ BHYT.

(Ảnh minh họa)

Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành về Quy trình Thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/07/2018 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 595/QĐ-BHXH ; Công văn 4602/BHXH-CNTT ngày 05/11/2018 của BHXH Việt Nam về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, BHXH TP.Hà Nội đề nghị đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng chỉ tham gia BHYT, đại lý thu phối hợp và hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

Về tra cứu thông tin liên quan đến BHXH, BHYT (mã số BHXH, cơ quan BHXH, quá trình tham gia BHXH, giá trị sử dụng thẻ BHYT, đơn vị tham gia BHXH, điểm thu, đại lý thu), đơn vị, người lao động có thể tra cứu tại Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu). Tuy nhiên, nhằm bảo mật thông tin quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN việc tra cứu phải thông qua số điện thoại di động của cá nhân người tham gia, do đó, khi đơn vị khi có phát sinh tăng mới lao động đối với trường hợp chưa có mã số BHXH hoặc chưa cung cấp số điện thoại cho cơ quan BHXH hướng dẫn người tham gia kê khai tờ khai TK1-TS (ban hành kèm Quyết định 888/QĐ-BHXH) với đầy đủ thông tin và số điện thoại di động của cá nhân người tham gia, gửi hồ sơ điện tử theo mã thủ tục 122QD1259N đến cơ quan BHXH.

Trường hợp người đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; đơn vị thu thập các thông tin còn thiếu và số điện thoại di động của cá nhân người tham gia, lập Mẫu TK1-TS, gửi hồ sơ điện tử theo mã thủ tục 122QD1259N. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động có số lao động lớn lập danh sách D02-TS bổ sung số điện thoại di động của người lao động vào cột ghi chú, trên sheet import_SMS có trường (SDT) số điện thoại, gửi hồ sơ điện tử theo mã thủ tục 122QD1259N đến cơ quan BHXH. Trường hợp đối với người lao động đã nghỉ việc, cần kê khai Mẫu TK1-TS gửi trực tiếp cơ quan BHXH nơi cư trú để bổ sung hoặc điều chỉnh số điện thoại cá nhân.

Về gia hạn thẻ BHYT năm 2019, đơn vị hướng dẫn người tham gia BHYT rà soát thông tin ghi trên thẻ BHYT (họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, mã quyền lợi hưởng, mã nơi đối tượng sinh sống, thời điểm đủ 05 năm liên tục, thông tin cha (mẹ) - đối với trường hợp thẻ trẻ em dưới 06 tuổi), nếu có sai sót đề nghị cơ quan BHXH cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia. Lưu ý, cơ quan BHXH chủ động thực hiện gia hạn thẻ BHYT năm 2019 trên cơ sở dữ liệu quản lý, không thực hiện in lại thẻ BHYT, chỉ cấp lại thẻ BHYT đối với trường hợp có thay đổi thông tin ghi trên thẻ BHYT, mất, hỏng, rách hoặc khi có đề nghị từ đơn vị. Các đơn vị sử dụng lao động trích chuyển số phải nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hết tháng 12/2018 theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 21 Luật BHXH: “Hằng tháng, đơn vị trích từ tiền lương của người lao động để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHXH”. Trường hợp đơn vị có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, cụ thể “phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của Quỹ BHYT”; “phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT”.

Về niêm yết công khai thông tin đóng BHXH của người lao động theo Khoản 8 Điều 21 Luật BHXH số 58/2014/QH13 của Quốc hội; căn cứ thông tin về việc đóng BHXH của người lao động (Mẫu C13-TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH) do cơ quan BHXH cung cấp hàng năm, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm niêm yết công khai tại đơn vị sử dụng lao động.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam