BHXH TP. Hà Nội: Thi đua cân đối quỹ khám, chữa bệnh BHYT, trả sổ BHXH, giảm nợ đọng

12/07/2017 16:39:40
BHXH TP. Hà Nội phát động phong trào thi đua 06 tháng cuối năm 2017 với chủ đề “Quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo cân đối quỹ khám chữa bệnh BHYT, trả sổ BHXH cho người lao động”, từ ngày 01/7/2017 đến 31/12/2017, theo công văn số 1567/BHXH-TCCB ngày 30/6/2017.

Cụ thể, BHXH TP Hà Nội đặt mục tiêu: Giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN xuống dưới 4,04%; nâng cao chất lượng công tác giám định, kiểm soát chi phí, cân đối quỹ khám, chữa bệnh BHYT; hoàn thành bàn giao sổ BHXH cho người lao động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Đây là đợt thi đua quan trọng nhằm tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, BHXH TP Hà Nội yêu cầu trưởng các đơn vị trực thuộc, BHXH các quận, huyện, thị xã phổ biến, quán triệt đầy đủ tới toàn thể viên chức thuộc đơn vị về mục tiêu thi đua, nghiên cứu giải pháp, có kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả tại đơn vị. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng viên chức, chủ động phát động thi đua, đề xuất các biện pháp nhằm thực hiện tốt nhất các mục tiêu thi đua, hàng tháng, quý đánh giá kết quả thực hiện đối với từng viên chức, người lao động tại đơn vị và báo cáo tại hội nghị giao ban của BHXH Thành phố; đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân khi kết thúc đợt thi đua./.

 

Lê Công 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam