BHXH TP.Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ 2019

11/01/2019 09:00:07
Sáng ngày 10/1/2019, BHXH thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Theo báo cáo của BHXH TP. Hà Nội, năm 2018, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn đạt 86,5% dân số, vượt 1,2% so với kế hoạch giao, số người tham gia BHYT 6.487.756 người, tăng 5% so với năm 2017; số người tham gia BHXH bắt buộc là 1.650.417 người, tăng 9,1% so với năm 2017; số người tham gia BHXH tự nguyện 22.684 người, tăng 7,2% so với năm 2017; số người tham gia BHTN 1.541.279 người, tăng 6,9% so với năm 2017.

Trong năm, thực hiện khai thác phát triển được 16.705 đơn vị, tăng 73,2% so với năm 2017 và số người lao động là 84.214 người, tăng 190% so với cùng kỳ năm 2017. Số thu BHXH, BHYT, BHTN 38.804,8 tỷ đồng, dạt 100,07% kế hoạch giao, tăng 15% so với năm 2017. Tỷ lệ nợ BHXH, BHYT được duy trì ở mức thấp, chiếm 2,53% kế hoạch thu, giảm 1,45% so với năm 2017.

BHXH thành phố Hà Nội đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người dân trên địa bàn. Cụ thể, đảm bảo chi trả đúng, đủ, kịp thời cho 1.198.215 lượt người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, tổng số chi tăng 13,8% so với năm 2017; 10,7 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT.

Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho 13 thủ tục hành chính, 100% các thủ tục hành chính được tiếp nhận thông qua hệ thống “một cửa” điện tử, có 67.774 đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, chiếm 97,3% các đơn vị tham gia BHXH, BHYT.

Năm 2019, BHXH thành phố Hà Nội phấn đấu giảm tỷ lệ nợ dưới 2%, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHTN.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh ghi nhận những kết quả mà BHXH Thành phố Hà Nội đã nỗ lực đạt được trong năm 2018. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH thành phố Hà Nội tiếp tục tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với công tác BHXH, BHYT để hoàn thành các nhiệm vụ, nhất là về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Các kết quả đạt được của BHXH thành phố là những cố gắng không nhỏ, tuy nhiên một số chỉ tiêu đạt được như tỷ lệ bao phủ BHYT, số đối tượng tham gia BHXH, dự toán chi phí khám, chữa bệnh… vẫn cao hơn tỷ lệ bình quân của cả nước. Đồng chí Đào Việt Ánh nhấn mạnh, năm 2019, BHXH thành phố Hà Nội cần nâng cao hiệu quả giám định, nâng cao chất lượng, thực hiện giao dịch điện tử, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT… hướng tới mục tiêu tất cả các chỉ số của BHXH thành phố Hà Nội cố gắng đạt và vượt mức bình quân chung cả nước. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa trong truyền thông, tiếp tục đẩy mạnh thanh tra kiểm tra, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng của cán bộ CCVC, người lao động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại để phục vụ người dân một cách tốt nhất.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đánh giá cao những kết quả đạt được của BHXH Thành phố Hà Nội năm 2018 . BHXH thành phố đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Thành Ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. BHXH thành phố đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng cường thu nợ, kiểm soát quỹ khám, chữa bệnh BHYT, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, nhận thức ý thức của người dân, người sử dụng lao động đã được chuyển biến tích cực. Với nhiệm vụ năm 2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo BHXH thành phố tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 03 chỉ tiêu do Nghị quyết HĐND thành phố đã giao đó là: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,2% so với dân số; số người tham gia BHXH và BHTN đạt 90% số đối tượng thuộc diện tham gia; tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện đạt 30%. Một số chỉ tiêu khác như giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN dưới 2%; 100% các đơn vị thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai đóng nộp BHXH, BHYT.

Tại Hội nghị này Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, ủy ban các quận, huyện, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BHXH thành phố, tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn Thủ đô, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố, trong đó có các chỉ tiêu liên quan đến BHXH./.

Lan Anh

Ảnh: Văn Tân

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam