BHXH TP.Hải Phòng - Bưu điện TP.Hải Phòng: Kết quả công tác phối hợp trong 05 tháng đầu năm 2019

19/06/2019 17:10:45
Vừa qua, BHXH TP.Hải Phòng phối hợp với Bưu điện TP.Hải Phòng tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác phối hợp giữa 02 bên trong việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, quản lý người hưởng, phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện, cập nhật biến động dữ liệu hộ gia đình trong năm 2018 và 05 tháng đầu năm 2019.

Với sự tham dự của 120 đại biểu là Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của BHXH TP.Hải Phòng - Bưu điện TP.Hải Phòng, Hội nghị đã đánh giá kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa 02 bên trong thời gian qua: Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đảm bảo kịp thời, an toàn, trường hợp người hưởng ốm đau, già yếu không đến được các điểm chi trả đều được chi tận nơi sinh sống (05 tháng đầu năm 2019, có 1.039 người hưởng ốm đau, già yếu trên địa bàn Thành phố được chi trả tại nhà). Từ đầu năm đến nay, 02 bên phối hợp tổ chức 128 Hội nghị tuyên truyền; đến nay, thông qua hệ thống Bưu điện đã phát triển được 4.774 người tham gia BHXH tự nguyện, bằng 49,53% số người đang tham gia BHXH tự nguyện và 78.681 người tham gia BHYT hộ gia đình, bằng 26,58% số người đang tham gia BHYT theo hộ gia đình của toàn Thành phố.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai phối hợp giữa 02 bên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tỷ lệ người lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM còn thấp; số người tham gia BHXH tự nguyện chưa cao; 01 số hồ sơ sau khi nhận từ cơ quan BHXH chưa được cơ quan Bưu điện chuyển kịp thời đến tận tay người lao động và người sử dụng lao động… Tại Hội nghị, 02 bên đã thẳng thắn nhìn nhận, đưa ra các vấn đề để cùng thảo luận, chỉ ra nguyên nhân tồn tại, rút kinh nghiệm, đồng thời, thống nhất ban hành thông báo kết luận, đưa ra phương hướng để phối hợp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới: Đẩy mạnh tuyên truyền vận động người lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM; bám sát cơ sở, tuyên truyền đến từng thôn, xóm, từng nhà vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện; tăng cường nhận và trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính; đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện…

Đặng Phương Thủy (BHXH TP.Hải Phòng)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam