BHXH TP. Hải Phòng: Phấn đấu số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 90,7% dân số

27/08/2020 09:58:59
Đây là một trong các mục tiêu BHXH TP. Hải Phòng đặt ra nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ BHXH Việt Nam giao trong năm 2020.

Người dân đến giao dịch tại bộ phận "Một cửa"

Báo cáo của BHXH TP. Hải Phòng cho thấy, tính đến ngày 31/7/2020 số thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN là 5.822.370 triệu đồng, đạt 54,3% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng so với cùng kỳ năm trước 527.201 triệu đồng. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 17.038 người, đạt tỷ lệ 56,73% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng: 1.763 người so với thời điểm năm 2019 (tăng 11,54%). Số người tham gia BHYT là 1.779.048 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,2% dân số.

Nhằm phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2020, thời gian tới, BHXH TP. Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh công tác thu nộp BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu đến hết năm 2020, thu vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao từ 1-3%; tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN đạt dưới mức cho phép của BHXH Việt Nam. Trong đó tập trung triển khai các biện pháp: tuyên truyền, tham mưu với lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và người lao động tham gia bắt buộc từ các đơn vị, doanh nghiệp, tập trung tại các đơn vị mới thành lập, phấn đấu đến hết năm 2020 hoàn thành kế hoạch BHXH Việt Nam giao về số người tham gia BHXH, số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 90,7% so với dân số toàn thành phố.  Phối hợp với Bưu điện thành phố, UBND các xã phường tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện nhưng vẫn đảm bảo các quy định về việc phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp với Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel, chi nhánh Hải Phòng thực hiện đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ về việc thu và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đối với nhân viên của hệ thống Viettel.

Đổi mới phương pháp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT chủ động tuyên truyền kịp thời về những chính sách, quy định về BHXH, BHYT, BHTN tới người lao động và nhân dân: tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa của mã số BHXH, từ đó để người lao động, người dân có thể tra cứu quá trình tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT và sử dụng các dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; tuyên truyền tới người lao động về việc kê khai, xác nhận thời gian đóng BHXH.../.

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam