BHXH TP Hải Phòng: Quyết liệt triển khai các giải pháp góp phần đảm bảo an sinh xã hội

29/04/2020 15:35:31
Trong những tháng đầu năm 2020, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, BHXH Thành phố Hải Phòng luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra.

Báo cáo của BHXH TP Hải Phòng cho thấy, trong quý I năm 2020, Ban Giám đốc BHXH Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả, xử lý kịp thời các công việc phát sinh, không để tồn đọng. Ngay từ đầu năm, BHXH Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các giải pháp về thu, giảm nợ và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là phát triển người tham gia BHXH tự nguyện; xây dựng Kế hoạch khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) năm 2020, giao chỉ tiêu theo từng tháng, từng quý tới BHXH các quận, huyện; đôn đốc việc hoàn thành kế hoạch về công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, thực hiện các biện pháp giảm nợ đọng. Tập trung triển khai công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN, phối hợp với Công an thành phố hoàn thiện hồ sơ các đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN để xử lý theo đúng quy định... Chỉ đạo các đơn vị tiến hành thẩm định quyết toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT, quyết toán tài chính, quyết toán thu quý IV/2019 và năm 2019 đảm bảo chính xác, đúng thời hạn theo quy định.

BHXH Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Cùng với đó, BHXH TP cũng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH các quận, huyện quán triệt cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bố trí cán bộ, viên chức làm việc luân phiên trong thời gian diễn ra dịch bệnh, giải quyết kịp thời chế độ chính sách BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi của người tham gia.

Cụ thể, tính đến ngày 31/3/2020 số người tham gia BHXH bắt buộc toàn Thành phố là 408.717 người, tăng so với cùng kỳ năm trước 29.378 người; Số người tham gia BHTN là 392.112 người, tăng 40.066 người so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 15.356 người, tăng 7.208 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 47,72% so với Kế hoạch BHXH Thành phố; Số người tham gia BHYT là 1.776.542 người đạt tỷ lệ 87,07% dân số toàn Thành phố tham gia BHYT. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN tính đến ngày 31/3/2020 được 2.417 tỷ đồng, đạt là 22,3% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng so với cùng kỳ năm trước 279.212 triệu đồng.

BHXH Thành phố đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính Hải Phòng xây dựng văn bản hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19. BHXH Thành phố đã Phối hợp với Bưu điện Thành phố xây dựng phương án và triển khai công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 năm 2020 tại nhà và các điểm chi trả trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dự kiến đến ngày 30/4/2020 sẽ cơ bản hoàn thành.

Trong lĩnh vực giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, trong quý I năm 2020, BHXH thành phố Hải Phòng đã xét duyệt 50.726 hồ sơ, trong đó xét duyệt 964 hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng; xét duyệt 3.413 hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần; 233 hồ sơ di chuyển; xét duyệt 46.116 hồ sơ hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức. Tổng số lượt người được chi trợ cấp BHTN là 20.180 lượt người. Tính đến ngày 31/3/2020, các cơ sở KCB BHYT đã thực hiện KCB cho 533.218 lượt người có thẻ BHYT.

BHXH Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả việc nhận, trả hồ sơ BHXH, BHTN, BHYT qua dịch vụ chuyển phát Bưu điện và giao dịch điện tử. Trong quý I năm 2020 đã thực hiện tiếp nhận 29.972 hồ sơ, trong đó tiếp nnhận 916 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính; Tiếp nhận 13.928 hồ sơ qua giao dịch điện tử; Tiếp nhận 15.128 hồ sơ qua bộ phận ”Một cửa”.

Tiếp tục phát triển số người hưởng trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM, tính đến ngày 31/3/2020, toàn thành phố đã có 22.310 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua ATM, chiếm 14,79% so với tổng số người hưởng; 5.452 người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua ATM, chiếm 99,56% so với tổng số người hưởng; 37.891 người hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ qua ATM, chiếm 82,22% tổng số người hưởng; 2.834 người người hưởng trợ cấp BHXH một lần qua ATM, chiếm 76,02% tổng số người hưởng.

Về tình hình doanh nghiệp kê khai thu nộp BHXH, BHYT, BHTN qua giao dịch điện tử, tính đến ngày 31/3/2020, toàn thành phố đã có 10.773/10.984 đơn vị, doanh nghiệp kê khai thu nộp BHXH, BHYT, BHTN qua giao dịch điện tử, đạt 98,07%.

Ngoài ra, BHXH Thành phố tiếp tục phát động tới mỗi cán bộ, viên chức thuộc các đơn vị trực thuộc tham gia phong trào vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Kết quả trong 3 tháng đầu năm, cán bộ, viên chức đã vận động được 214 người tham gia.

Cán bộ, viên chức, người lao động của BHXH Thành phố Hải Phòng tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo do Công đoàn cơ quan kết hợp với Trung tâm huyết học truyền máu (Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp) tổ chức

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra, BHXH Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và BHXH các quận, huyện về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh, đưa ra các phương án làm việc hiệu quả đối với cán bộ, viên chức nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc được giao. Ngoài ra, BHXH Thành phố đã tổ chức phát động ủng hộ nhằm huy động sự chung tay, chia sẻ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần phòng, chống dịch đạt hiệu quả: ủng hộ Quỹ phòng, chống bệnh dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, tổ chức thăm và tặng các vật tư thiết yếu cho cán bộ, chiến sĩ trường quân sự Hải Phòng và Ban chỉ huy quân sự quận Kiến An. Tặng khẩu trang, áo mưa, găng tay, mũ chống giọt bắn tới các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố.

Trong quý I năm 2020, BHXH thành phố Hải Phòng tiếp tục phát động, ủng hộ phong trào “không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, theo đó BHXH Thành phố đã phát động hỗ trợ xây dựng 01 nhà tình nghĩa trên địa bàn huyện Tiên Lãng; sửa chữa nhà ở cho 01 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận Hồng Bàng. Phát động phong trào hiến máu nhân đạo tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động BHXH Thành phố Hải Phòng, kết quả đã có 134 đơn vị máu được cung cấp cho Trung tâm huyết học và Truyền máu Bệnh viện Việt Tiệp...

Đồng chí Nguyễn Thị Lộc – Quyền Giám đốc BHXH Thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, trong thời gian tiếp theo các đơn vị cần nỗ lực, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác thu nộp BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo đến hết năm 2020 tỷ lệ thu vượt kế hoạch BHXH Việt Nam từ 1-3%; tập trung các giải pháp thu hồi nợ đọng, phấn đấu đến hết năm 2020 tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT đạt dưới mức của BHXH Việt Nam giao. Xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện phù hợp với tình hình thực tiễn; tích cực triển khai điều tra, rà soát, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo hướng dẫn tại Công văn số 3045/BHXH-BT của BHXH Việt Nam; cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân, số điện thoại của người lao động vào phần mềm nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi muốn tra cứu quá trình đóng BHXH và thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh. Phấn đấu đến hết năm 2020 hoàn thành chỉ tiêu đã được giao về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Kế hoạch số 246/KH-BHXH ngày 14/02/2020 của BHXH Thành phố, cụ thể: số người tham gia BHXH chiếm 45,3% lực lượng lao động thành phố, người tham gia BHXH tự nguyện đạt 32.175 người theo kế hoạch BHXH Thành phố; số người tham gia BHYT đạt 90,7% so với dân số toàn thành phố.../.

Thanh Hà

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam