BHXH TP.Hải Phòng triển khai Đợt thi đua cao điểm vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

10/04/2019 16:07:40
Theo báo cáo của BHXH TP.Hải Phòng, Quý I/2019, đã phát triển mới 824 người tham gia BHXH tự nguyện; trong đó, qua hệ thống Bưu điện là 354 người, qua các đại lý khác là 470 người.

BHXH TP.Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2019

Theo báo cáo của BHXH TP. Hải Phòng, trong quý I/2019, BHXH Hải Phòng đã bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và BHXH Việt Nam, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành địa phương triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN. 

Ngay từ ngày 25/01/2019 đến hết ngày 30/06/2019, BHXH TP. Hải Phòng triển khai đợt thi đua cao điểm trong cán bộ công chức viên chức toàn ngành vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đây là đợt thi đua quan trọng nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, tập trung trí tuệ tập thể của công chức, viên chức, lao động hợp đồng, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành kế hoạch trọng tâm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2019 của BHXH TP Hải Phòng.

Mỗi cán bộ, viên chức  BHXH TP Hải Phòng là một tuyên truyền viên, tích cực vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Lãnh đạo BHXH TP, các phòng nghiệp vụ và BHXH các quận huyện vận động được ít nhất 02 người tham gia BHXH tự nguyện và 05 người tham gia BHYT hộ gia đình; mỗi viên chức, lao động hợp đồng vận động được ít nhất 01 người tham gia BHXH tự nguyện, 05 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Bên cạnh chỉ tiêu do BHXH Thành phố giao, công chức, viên chức, lao động hợp đồng vận động được 10 người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới và đăng ký theo phương thức đóng từ 03 tháng trở lên sẽ được khen thưởng.

Tính đết hết ngày 31/3/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc: 379.339 người người, chiếm 32,9% so với lực lượng lao động,  phát triển mới: 824 người tham gia BHXH tự nguyện (trong đó: qua hệ thống bưu điện: 354 người, qua các đại lý khác: 470 người), nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện đến nay là: 8.148 người, đạt tỷ lệ: 56,43% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Số người tham gia BHYT đạt 1.717.691 người, đạt 84,68% tỉ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn TP. Số thu đạt 2.138.323 triệu đồng, đạt 23% so với kế hoạch của BHXH TP, 23,06% so với kế hoạch của BHXH Việt Nam giao, tăng so với cùng kỳ năm trước: 264.439 triệu đồng (1%)./.

T.Hoa

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam