BHXH TP.HCM: Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng Thông tin Giám định BHYT

13/09/2019 08:46:37
Thực hiện Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật BHXH, Luật An toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế; Công văn số 2202/VP-VX ngày 19/03/2019 của UBND TP.HCM; Công văn số 707/BHXH-CSXH ngày 11/03/2019 của BHXH Việt Nam về tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, BHXH TP.HCM ra Văn bản số 1981/BHXH-CĐ gửi Hội đồng Giám định y khoa TP.HCM và các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, nhằm thực hiện có hiệu quả Thông tư 56/2017/TT-BYT và chỉ đạo của UBND TP.HCM, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHXH TP.HCM đề nghị Hội đồng Giám định y khoa, các cơ sở y tế đã được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh:

- Thực hiện đăng ký, cập nhật khi có thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký thay Thủ trưởng đơn vị với cơ quan BHXH trên Cổng Thông tin giám định BHYT (Cổng Thông tin) theo hướng dẫn tại Văn bản số 07/BHXH-CNTT ngày 02/01/2019, Văn bản số 538/BHXH-CNTT ngày 18/03/2019 của BHXH TP.HCM. Các cơ sở y tế không thực hiện đăng ký mà vẫn cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động thì cơ quan BHXH chưa tiếp nhận hồ sơ giải quyết.

- Đối với các cơ sở y tế đã hoàn thành việc đăng ký trên Cổng thông tin theo hướng dẫn, đề nghị thực hiện tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Phụ lục 7, Thông tư số 56/2017/TT-BYT) trên Cổng thông tin để thuận tiện trong việc kiểm tra, đối soát sau này. Các cơ sở y tế chưa thực hiện cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng Thông tin, chậm nhất sang ngày làm việc tiếp theo phải chuyển toàn bộ dữ liệu để cấp giấy chứng nhận của ngày hôm trước lên Cổng thông tin theo cấu trúc và định dạng quy định của BHXH Việt Nam.

- Các cơ sở y tế tổ chức thực hiện cấp và quản lý chặt chẽ các loại giấy tờ làm căn cứ hưởng các chế độ BHXH theo đúng quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT; lưu ý, hạn chế việc cấp giấy chứng nhận bằng cách ghi tay.

- Tại nội dung hướng dẫn ghi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH  (Phụ lục 7, Thông tư số 56/2017/TT-BYT), phần xác nhận của Thủ trưởng đơn vị có quy định: Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ủy quyền được ký và đóng dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó. Để thống nhất trong việc quản lý, BHXH TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện đóng dấu pháp nhân của đơn vị (dấu tròn) sau khi người có thẩm quyền theo quy định đã ký.

Trước đó, ngày 01/09/2019, BHXH TP.HCM đã ra 02 văn bản: Văn bản số 1750/BHXH-QLT gửi các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an TP.HCM, các đơn vị Công an trực thuộc Bộ Công an, các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn TP.HCM về việc Sử dụng chữ ký số trong giao dịch hồ sơ điện tử; Văn bản số 1938/BHXH-CĐ gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.HCM về việc Giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức (theo đó, bắt đầu từ ngày 01/09/2019, các đơn vị đang giao dịch điện tử với cơ quan BHXH trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT nộp danh sách đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe – mẫu 01B-HSB thông qua phần mềm Giao dịch điện tử BHXH hoặc qua phần mềm IVAN cung cấp; thông qua phần mềm, đơn vị lập danh sách đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, ký số, nộp cho cơ quan BHXH, nhận lại kết quả giải quyết bản điện tử - mẫu C70a-HD từ cơ quan BHXH).

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam