BHXH TP.HCM: Thực hiện quy chế cấp mã số BHXH cho người tham gia

12/05/2019 19:15:34
Tiếp tục triển khai thực hiện quy chế cấp mã số cho người tham gia BHXH, BHYT theo tinh thần Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019 của BHXH Việt Nam, BHXH TP.HCM vừa ban hành Công văn số 969/BHXH-QLT ngày 09/05/2019.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Công văn số 969/BHXH-QLT, BHXH TP.HCM đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố; đại lý thu BHXH, BHYT; cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân khi cơ quan quản lý đối tượng có phát sinh tăng mới đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì hướng dẫn người tham gia vào website của BHXH Việt Nam (http://baohiemxahoi.gov.vn) để tra cứu mã số BHXH.

Trường hợp tra cứu thấy mã số BHXH trùng khớp thông tin về họ tên, giới tính, ngày sinh, tỉnh/huyện/xã nơi khai sinh thì ghi mã số và đầy đủ thông tin vào mẫu Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS); căn cứ mẫu này, cơ quan quản lý đối tượng kê khai đầy đủ, chính xác mã số BHXH vào mẫu D02-TS, mẫu D03-TS, mẫu D05-TS gửi cho cơ quan BHXH kèm phụ lục thành viên hộ gia đình. Còn trường hợp chưa có mã số BHXH, cần hướng dẫn người tham gia kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình; khi lập mẫu D02-TS, mẫu D03-TS, mẫu D05-TS gửi cơ quan BHXH phải gửi kèm phụ lục thành viên hộ gia đình.

Ngoài ra, BHXH TP.HCM lưu ý, nếu cơ quan quản lý đối tượng không kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình thì cơ quan BHXH sẽ trả hồ sơ để người tham gia, cơ quan quản lý đối tượng kê khai bổ sung.
 
Lan Lê
 
 
 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam