BHXH TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu vùng mới

05/12/2019 10:48:16
BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2020 khi mức lương tối thiểu vùng thay đổi.

Theo đó, tại Công văn số 2781/BHXH-QLT ngày 29/11/2019, BHXH TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn, kể từ ngày 01/01/2020, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn phải rà soát lại mức lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương mà đơn vị đã gửi đến cơ quan quản lý Nhà nước về lao động để điều chỉnh lại cho phù hợp theo nguyên tắc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Trong đó, mức lương tối thiểu vùng là 4,42 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp tại các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè; mức 3,92 triệu đồng/tháng áp dụng với các doanh nghiệp tại huyện Cần Giờ.

Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp phải điều chỉnh lại mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho từng người lao động theo đúng thang lương, bảng lương đã xây dựng.

Doanh nghiệp phải thực hiện mức lương giao kết hợp đồng và đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho từng người lao động theo nguyên tắc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất; Đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

BHXH TP. Hồ Chí Minh đề nghị, chậm nhất đến ngày 28/02/2020, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN,BHTNLĐ-BNN cho người lao động theo lương tối thiểu vùng mới./.

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam