BHXH TP Hồ Chí Minh: Tiếp tục nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về việc chấp hành chính sách BHXH, BHYT

27/07/2020 16:31:51
Nhằm nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về việc chấp hành chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người lao động và giúp các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, cũng như tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội về triển khai và thực thi Luật BHXH, Luật BHYT, Luật lao động, Luật việc làm, vừa qua, BHXH TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) tổ chức Hội nghị “Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố”.

Tại hội nghị, nhiều câu hỏi, vướng mắc của các doanh nghiệp liên quan tới nợ đọng, chậm đóng, lãi suất, trùng quá trình, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động... đã được BHXH Thành phố giải đáp, đồng thời hướng dẫn cách thức giải quyết. Bên cạnh đó, với hàng chục câu hỏi trực tiếp xoay quanh vấn đề BHXH cho người nước ngoài theo hình thức di chuyển nội bộ, người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó...

Cụ thể, đại diện Công ty CP BPO Mắt Bão nêu vấn đề: Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó (trường hợp này áp dụng cho chế độ làm việc theo công định mức 26 ngày/tháng). Tuy nhiên, trường hợp công ty Công ty CP BPO Mắt Bão có một vài người lao động thỏa thuận làm việc theo công định mức 20 ngày/tháng hoặc 21 ngày/tháng, theo luật BHXH phải làm việc từ bao nhiêu ngày thì được tính tham gia BHXH của tháng đó?

Giải đáp vấn đề này, đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH Thành phố cho biết: Căn cứ khoản 3 Điều 85 Luật BHXH số 58/2014/QH13; khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT; Điều 58 Luật Việc làm quy định: “Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản”. Thực hiện theo quy định trên, doanh nghiệp căn cứ số ngày không làm việc, không hưởng tiền lương của người lao động, nếu nghỉ từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không thuộc đối tượng đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

Thông qua hội nghị đối thoại, các doanh nghiệp đã rất tích cực trong việc chia sẻ, trao đổi thông tin với BHXH Thành phố để cùng hướng đến mục tiêu an sinh xã hội cho người lao động. Đặc biệt, cơ quan BHXH nhấn mạnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu và thực hiện hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ- BNN.

Theo báo cáo của BHXH TP Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 6/2020, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 32.038 tỷ đồng, đạt 43,82% so với kế hoạch. Công tác phát triển đối tượng đặc biệt chú trọng tuyên truyền tại cơ sở, tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, góp phần tác động làm thay đổi nhận thức của người dân về BHXH, BHYT để tích cực tham gia. Trong 6 tháng qua, toàn Thành phố đã phát triển được 6.543 đơn vị mới với 37.894 lao động. Tổng số người tham gia BHXH, BHYT là 7.327.208 người, tăng 2,16% so với cùng kỳ năm trước.

Trong công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN đã giải quyết 839.653 lượt người thụ hưởng các chế độ BHXH, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, BHXH Thành phố đang quản lý 233.765 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trong đó 129.452 người hưởng nhận qua thẻ ATM và 104.313 người hưởng nhận bằng tiền mặt. Triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe đạt 99,6%./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam