BHXH tự nguyện sẽ giúp giải quyết về lâu dài vấn đề An sinh xã hội cho người cao tuổi

11/07/2019 08:42:04
Chiều 10/07/2019, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Triển khai công tác phối hợp về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn”. Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đồng chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đồng chủ trì hội nghị

Thời gian qua, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và Ủy ban Dân tộc đã phối hợp hiệu quả trong công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chính sách về lao động, người có công và xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2018.

Trong đó phải kể đến một số chính sách đặc thù như: Chính sách giảm nghèo bền vững; hỗ trợ đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS - miền núi; bảo trợ xã hội; bảo vệ chăm sóc trẻ em… nhằm nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào DTTS - miền núi. 

Trong giai đoạn 2015 - 2018, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm 1,55%/năm (vượt mục tiêu đề ra giảm 1 đến 1,5%/năm); tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo giảm 5,55%/năm (vượt mục tiêu đề ra giảm 4%/năm). Bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi giảm khoảng 3 đến 4%, đạt mục tiêu đề ra theo Quyết định số 1722 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ chính sách dân tộc, Ủy ban Dân tộc cho biết: “Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, miền núi và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án) được xây dựng dựa trên việc thực hiện Nghị quyết 74/NQ-QH14 ngày 20/11/2018 của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Ủy ban Dân tộc được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án để Chính phủ trình Quốc hội trong quý III/2019. Đây là đề án rất quan trọng, làm căn cứ để Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, miền núi, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 2030”.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng cần thiết ban hành Đề án. Tuy nhiên, Đề án cần đảm bảo tránh chống chéo với các chương trình, chính sách hiện hành như: Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thông mới giai đoạn 2016 - 2020.

Thứ trưởng LĐ-TB&XH Lê Quân cho rằng, trong Đề án cũng cần quan tâm hơn nữa đến chính sách BHXH tự nguyện. Thứ trưởng Lê Quân thông tin, cùng với triển khai đề án, sắp tới triển khai thí điểm rất nhiều gói bảo hiểm mới, đa tầng, nếu đưa vào Đề án này một số chỉ tiêu và xây dựng lồng ghép BHXH tự nguyện cho đồng bào các vùng, các ngành sẽ giúp giải quyết về lâu dài vấn đề an sinh xã hội cho người cao tuổi. “Như thế sẽ tốt hơn rất nhiều, thay vì chờ đến 75 - 80 tuổi để được hưởng chính sách”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của Đề án đối với sự phát triển của vùng DTTS và miền núi, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng, Đề án đã tổng hợp khối lượng thông tin rất lớn, chính xác, khoa học về thành tựu, hiện trạng, khó khăn của cộng đồng các DTTS trong giảm nghèo và phát triển bền vững... Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Đề án cần chú trọng hơn về an sinh, vì đây là phát triển bao trùm, để không để ai bị bỏ lại phía sau. Phải coi Đề án này là trọng tâm, đột phá, “chạy” song song với 2 chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. 

Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ văn Chiến đánh giá cao các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu. Đồng thời cho rằng, các ý kiến rất thiết thực, xác đáng, có nhiều sáng kiến, đề xuất mới, điều đó thể hiện sự tâm huyết với đồng bào DTTS và miền núi.  Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn các ý kiến không chỉ góp phần hoàn thiện Đề án tổng thể mà sau khi Đề án được phê duyệt, những ý kiến tại hội nghị này sẽ góp phần vào xây dựng hệ thống chính sách cụ thể, đóng góp vào quá trình triển khai, tổ chức thực hiện./.

Thành Công

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 của “Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS, miền núi và vùng KT-XH đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025”: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các tỉnh trong vùng DTTS, miền núi từ 8 đến 10%/năm (cao hơn mức bình quân cả nước). Đến năm 2025 thu nhập bình quân của người DTTS tăng gấp 2 lần. Tỷ lệ nghèo hàng năm giảm 3 - 4%/năm. Giảm 30% số xã đặc biệt khó khăn; 50% số thôn vùng đặc biệt khó khăn so với năm 2019. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 50%, lao động đến tuổi có việc làm thu nhập ổn định trên 80%. Trên 90% số xã có đường ô tô được nhựa hóa; trên 80% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh…

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam