BHXH Việt Nam: 25 năm xây dựng và phát triển - khẳng định vị thế trong sự nghiệp An sinh xã hội của đất nước

15/02/2020 12:45:31
Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020), sáng 15/02, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT; các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW và nhiệm vụ công tác năm 2020. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có: Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Đinh Tiến Dũng; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long; Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Quân; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn; Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam Phạm Văn Trường; lãnh đạo các bộ, ban Ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ; các Ủy ban của Quốc hội; đại diện BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam... Về phía BHXH Việt Nam có Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh; các Phó Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc...

Tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố có: Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố và BHXH các huyện.

Vững mạnh trụ cột an sinh

Báo cáo đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT; các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TWvà nhiệm vụ công tác năm 2020, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, An sinh xã hội là một trong những mục tiêu quan trọng đã được Đảng và Bác Hồ đặt ra ngay từ khi Đảng ta mới được thành lập. Tư tưởng đó như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các bản Hiến pháp của Nhà nước ta. Điều 34 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội”. Ngày 16/02/1995, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/CP về việc  thành lập BHXH Việt Nam trên cơ sở thống nhất các tổ chức BHXH ở Trung ương và địa phương thuộc hệ thống Lao động - Thương binh & Xã hội và Liên đoàn Lao động để giúp Chính phủ chỉ đạo công tác quản lý Quỹ BHXH, thực hiện thống nhất các chế độ, chính sách BHXH theo pháp luật. BHXH Việt Nam bắt đầu triển khai nhiệm vụ trong toàn hệ thống từ ngày 01/10/1995. Ngày 24/01/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg về việc chuyển giao tổ chức bộ máy và nhiệm vụ thực hiện chính sách BHYT từ BHYT Việt Nam sang BHXH Việt Nam.

 

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh báo cáo tại Hội nghị

Trong quá trình hình thành và phát triển, BHXH Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Chỉ hai năm sau khi BHXH Việt Nam chính thức được thành lập, ngày 26/5/1997, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện các chế độ BHXH. Ngày 07/09/2009, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới.

Các quan điểm này tiếp tục được kế thừa và thể hiện rõ hơn trong Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Cải cách chính sách BHXH… Đây là những định hướng quan trọng, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của hệ thống BHXH, BHYT nói chung và BHXH Việt Nam nói riêng.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CCVC), BHXH Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể, từng bước khẳng định chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngành BHXH luôn chủ động, tích cực tham gia, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện nhiều dự Luật quan trọng trình Quốc hội thông qua, làm hành lang pháp lý cho việc tổ chức, thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật BHXH, BHYT như: Luật BHXH, Luật BHYT; Luật Việc làm; Luật An toàn, vệ sinh lao động...

Hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT ngày càng hoàn thiện; đối tượng tham gia BHXH bắt buộc được mở rộng đến người lao động làm việc trong các thành phần kinh tế, người tham gia BHXH tự nguyện khu vực phi chính thức; chế độ BHXH đã được thiết kế theo hướng tiệm cận với nguyên tắc đóng - hưởng; đảm bảo quyền lợi cho người tham gia..., phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chính sách BHXH, BHYT đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, là sự bảo đảm thay thế, hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống; giảm nguy cơ đói nghèo và hướng đến cải thiện chất lượng sức khỏe của người dân.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của ngành BHXH, công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT 25 năm qua có nhiều đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đã và đang tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, cá nhân về vai trò, trách nhiệm cũng như mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân về giá trị nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, góp phần tạo niềm tin sâu sắc trong toàn xã hội về các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước nói chung và chính sách BHXH, BHYT nói riêng.

Những dấu ấn quan trọng

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cho biết, với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng nhanh qua các năm. Cụ thể, số người tham gia BHXH đến hết năm 2019 là 15,77 triệu người (chiếm khoảng 32,3% lực lượng lao động trong độ tuổi), tăng 12,9 triệu người so với năm 1995. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện đã có sự tăng trưởng vượt bậc, đến hết năm 2019 là 574 nghìn người; riêng trong năm 2019 đã phát triển mới trên 300 nghìn người, bằng 10 năm thực hiện chính sách BHXH tự nguyện từ kể từ năm 2008-2018. Số người tham gia BHTN là 13,429 triệu người (chiếm khoảng 27,5% lực lượng lao động trong độ tuổi). Đặc biệt, số người tham gia BHYT là 85,945 triệu người (đạt tỷ lệ bao phủ 90% dân số), cơ bản đã hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và về đích trước thời hạn so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW. Tổng số thu BHXH bắt buộc toàn Ngành đạt 242.982 tỷ đồng (tăng gần 312 lần so với năm 1995); thu BHXH tự nguyện đạt 2.379 tỷ đồng (tăng 216 lần so với năm 2008); thu BHTN đạt 17.405 tỷ đồng vào cuối năm 2019 (tăng 4,95 lần so với năm 2009); thu BHYT đạt 104.807 tỷ đồng (tăng 49,6 lần so với năm 2004).

Công tác quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN được thực hiện kịp thời, đúng quy định; đến cuối năm 2019, tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng khoảng 3,2 triệu người (tăng 174% so với năm 1995); từ năm 1995 đến hết năm 2019, toàn Ngành đã giải quyết trên 120 triệu lượt người hưởng trợ cấp một lần và các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (bình quân mỗi năm trên 4,8 triệu lượt người); từ năm 2010 đến hết năm 2019 giải quyết gần 6,9 triệu người hưởng chế độ BHTN (bình quân mỗi năm trên 689 nghìn người).

Công tác thực hiện chính sách BHYT đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, các thủ tục hành chính trong KCB BHYT được giảm thiểu tối đa; việc tiếp cận dịch vụ KCB của người có thẻ BHYT ngày càng thuận tiện; các hoạt động KCB BHYT từng bước công khai, minh bạch; các hành vi vi phạm, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT được phát hiện và xử lý kịp thời, bảo đảm quyền lợi và tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT.

Trong thời gian từ năm 2003 đến 2019, toàn Ngành đã phối hợp với các cơ sở y tế đảm bảo quyền lợi cho trên 1.924 triệu lượt người KCB BHYT; bình quân mỗi năm trên 113,2 triệu lượt người. Số lượt người được KCB theo chế độ BHYT tăng nhanh qua từng năm: năm 2000 có 28,1 triệu lượt người KCB BHYT, năm 2005 có 40 triệu lượt người thì đến năm 2010 là 102 triệu và năm 2019 là trên 186 triệu lượt người. Giai đoạn 2010-2015 tốc độ tăng số lượt khoảng 28% thì đến giai đoạn 2015-2019 đã đạt 43%.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Hoạt động đầu tư quỹ được triển khai có hiệu quả theo đúng quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và phương án đầu tư quỹ được Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thông qua. Cơ cấu đầu tư quỹ chuyển dịch theo hướng an toàn (tăng dần tỷ lệ đầu tư trái phiếu Chính phủ); quy mô đầu tư quỹ tăng trưởng nhanh và bền vững với tốc độ tăng bình quân năm sau cao hơn năm trước khoảng 20%.

Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại các Chương trình Tổng thể cải cách hành chính Nhà nước trong từng giai đoạn. Đa dạng các hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC; đưa vào vận hành Hệ thống Một cửa điện tử tập trung để quản lý, theo dõi trực tuyến toàn bộ quy trình nghiệp vụ, từ việc tiếp nhận hồ sơ đến thụ lý giải quyết, trả kết quả; qua đó, thời gian thực hiện các TTHC được cắt giảm, được cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức chuyên ngành trong và ngoài nước đánh giá cao (từ năm 2009 đến năm 2019, bộ TTHC của ngành BHXH được cắt giảm khoảng 90%, từ 263 thủ tục xuống còn 27 thủ tục; số giờ thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp giảm 60%, từ 335 giờ/năm xuống còn 147 giờ/năm. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (WB) tại Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2018 (Doing Business 2018) công bố tháng 10/2017, mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với Báo cáo 2017). Trong đó, chỉ số nộp thuế, BHXH xếp thứ 86/190 (tăng 81 bậc so với Báo cáo 2017); nếu so với các nước Asean 4 và Asean 6, Việt Nam đứng thứ 4, sau Singapore (thứ 7/190), Thái Lan (thứ 67/190), Malaysia (thứ 73/190).

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, nghiệp vụ được Ngành đặc biệt quan tâm, chú trọng, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết cho việc đổi mới phương thức hoạt động và hiện đại hóa ngành BHXH. Đến nay, cơ bản đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH (Data warehouse), là nền tảng hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; Xây dựng và đưa vào sử dụng: Hệ thống cấp mã số BHXH và Quản lý BHYT hộ gia đình; Cổng thông tin điện tử tích hợp hệ thống giao dịch BHXH điện tử để cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối, liên thông giữa cơ quan BHXH với gần 100% cơ sở KCB BHYT trên phạm vi toàn quốc; Hệ thống thu nộp, chi trả điện tử BHXH; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống Chatbot trả lời tự động các thắc mắc của người dân; Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH; ứng dụng BHXH trên thiết bị di động; Trung tâm Dịch vụ khách hàng phục vụ tư vấn, giải đáp cho người dân, người lao động các vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT... Cùng với đó, ngành BHXH cũng  thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương; đặc biệt, trong năm 2019, đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp chính thức khai trương Cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH và kết nối hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua Trục dữ liệu quốc gia (NGSP) phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Trong 03 năm liên tiếp 2017, 2018, 2019, tại “Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT - truyền thông (ICT-index) Việt Nam”, Bộ Thông tin, Truyền thông đã đánh giá BHXH Việt Nam là cơ quan triển khai hiệu quả ứng dụng CNTT, dịch vụ công trực tuyến và được xếp hạng 2 trong Bảng xếp hạng chung khối Bộ, ngành có dịch vụ công.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, Ngành BHXH luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành hữu quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành, nhất là thanh tra đột xuất tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN (theo quy định của Luật BHXH năm 2014); kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, trường hợp cần thiết chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra từ năm 1996 đến năm 2019, BHXH Việt Nam đã tiến hành thanh tra - kiểm tra tại 192.474 đơn vị. Trong đó, thanh tra liên ngành 54.920 đơn vị; kiểm tra 115.090 đơn vị; đặc biệt là thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT 23.513 đơn vị (mặc dù được triển khai từ giữa năm 2016 nhưng số đơn vị được thanh tra chuyên ngành đạt hơn 20% so với tổng số đơn vị được kiểm tra trong 25 năm). Qua thanh tra chuyên ngành đóng, đã phát hiện 562.858 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian, thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là hơn 980 tỷ đồng, góp phần quan trọng đưa số nợ BHXH năm 2019 xuống còn khoảng 6.000 tỷ đồng (bằng 1,6% tổng số phải thu), mức thấp nhất trong lịch sử 25 năm phát triển Ngành.

Song song đó, xác định nhân tố con người luôn là yếu tố tiên quyết trong việc tổ chức, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, trong 25 năm qua, tổ chức bộ máy cơ quan BHXH luôn được quan tâm chỉ đạo sát sao và từng bước được kiện toàn theo hướng linh hoạt, hiệu quả, chuyên nghiệp, hiện đại; giảm đầu mối, giảm chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. BHXH Việt Nam đã xây dựng Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019.

Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của BHXH Việt Nam đã có những bước phát triển tích cực; thông qua hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế, BHXH Việt Nam đã khẳng định vai trò, vị thế và hình ảnh là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng an sinh xã hội khu vực và thế giới, hướng tới sự chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, vì mục tiêu phát triển sự nghiệp an sinh xã hội bền vững tại Việt Nam.

Thủ tướng biểu dương cán bộ, CCVC người lao động Ngành BHXH

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, trong 25 năm xây dựng, phát triển, ngành BHXH đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Năm 2000 được tặng Huân chương Lao động hạng nhất; năm 2004 được tặng Huân chương độc lập hạng ba; năm 2009 được tặng Huân chương Độc lập hạng nhì và nhiều Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã có những ý kiến phát biểu quan trọng. Các đồng chí lãnh đạo đã biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ, CCVC người lao động Ngành BHXH. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo cũng gợi mở một số vấn đề đối với Ngành BHXH trong thời gian tới như nỗ lực làm tốt hơn nữa công tác CCTTHC, ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền xây dựng các giải pháp tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đa dạng hóa các hình thức tham gia Quỹ phù hợp với khả năng đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động; đổi mới hình thức đầu tư nguồn tài chính của Quỹ với mục tiêu bảo tồn và phát triển có hiệu quả nguồn tài chính của Quỹ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về BHYT; cấp mã số BHXH; đẩy mạnh Chính phủ điện tử…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm thảo luận 3 nội dung quan trọng: đánh giá nhìn lại chặng đường 25 năm phát triển của Ngành; các vấn đề quan tâm, các biện pháp nhằm triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW; thảo luận và giải quyết những công việc trọng tâm của năm 2020 và những năm tiếp theo. Thủ tướng đánh giá đây là cuộc tổng kết lớn của Ngành BHXH.

Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Ngành BHXH, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội, BHXH, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Hệ thống chính sách BHXH, BHYT trải qua nhiều giai đoạn ngày càng hoàn thiện hơn, phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, thể hiện rõ nét trong các Nghị quyết Đại hội Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương.

Thủ tướng đánh giá, với trọng trách được Chính phủ giao tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT thống nhất trong toàn quốc, trong suốt 25 năm xây dựng và phát triển đã và đang có nhiều nỗ lực, cố gắng tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về BHXH, BHYT và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ; mô hình tổ chức hệ thống BHXH, BHYT ngày càng được hoàn thiện theo chủ trương của Đảng về cải cách, tinh gọn bộ máy. Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT có nhiều đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Diện bao phủ BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng. Số lượng người thụ hưởng chế độ BHXH, BHYTkhông ngừng tăng. Quỹ BHXH, BHYT đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất; tỷ lệ chi từ nguồn Quỹ BHXH ngày càng tăng; tỷ lệ chi từ ngân sách nhà nước cho BHXH ngày càng giảm, khẳng định quan điểm đúng đắn của Đảng trong việc khuyến khích người dân nâng cao năng lực tự bảo đảm an sinh xã hội. BHXH Việt Nam là một trong những đơn vị có nhiều thành tích trong công tác CCHC và ứng dụng CNTT với nhiều kết quả nổi bật; đã đóng góp vào cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng, những nỗ lực của các thế hệ CCVC, người lao động Ngành BHXH trong suốt chặng đường 25 năm qua. Đồng thời, biểu dương sự tích cực sáng tạo, quyết liệt, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của đồng chí Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội nói chung và BHXH, BHYT nói riêng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 28 Hội nghị lần thứ bẩy ban chấp hành trung ương khoá 12 về cải cách BHXH, trong đó tập trung vào một số nội dung như, tiếp tục hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội theo hướng tích hợp để quản lý tập trung, thống nhất; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về an sinh xã hội nói chung, bảo BHXH, BHYT nói riêng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể cũng như để Nhân dân hiểu sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, vai trò, lợi ích của BHXH, BHYT. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong thực hiện chính sách; tăng cường công tác quản lý quỹ BHXH; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; hoàn thiện cơ chế tài chính để chính sách BHXH, BHYT được thực hiện thông suốt, tiện lợi cho người dân. Tiếp tục mở rộng độ bao phủ BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin với các Bộ, ngành; liên thông giải quyết thủ tục hành chính trên Trục dữ liệu Quốc gia góp phần xây dựng thành công Chính phủ điện tử. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thay đổi tác phong, lề lối làm việc; nâng cao chất lượng phục vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện với người dân theo tinh thần của Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động vì người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng kết quả 25 năm qua sẽ là bệ phóng để cán bộ, CCVC, người lao động Ngành BHXH đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tiếp tục tạo ra được những bước tiến lớn trong giai đoạn tới.

Nhân dịp này, BHXH Việt Nam vinh dự đón nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhằm tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước của truyền thống 25 năm xây dựng và phát triển, cũng tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương phát động Phong trào Thi đua yêu nước của Ngành BHXH với chủ đề: “Công chức, viên chức Ngành BHXH nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”./.

Thủy Hà

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam