BHXH Việt Nam: Ban hành Hệ thống Tổng hợp và Phân tích dữ liệu tập trung phiên bản 1.0

04/02/2020 16:23:56
Những năm gần đây, BHXH Việt Nam rất quan tâm, chú trọng đến việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực nghiệp vụ của Ngành, hướng tới mục tiêu phục vụ Nhân dân, người lao động ngày một tốt hơn. Vừa qua, BHXH Việt Nam chính thức ban hành Phần mềm Hệ thống Tổng hợp và Phân tích dữ liệu tập trung Ngành BHXH phiên bản 1.0.

Phần mềm Hệ thống Tổng hợp và Phân tích dữ liệu tập trung Ngành BHXH cùng Hệ thống Kho dữ liệu và công cụ phân tích tập trung (DWH&BI) sẽ cho phép BHXH các tỉnh, thành phố truy cập, khai thác các dữ liệu tổng hợp trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam. Kho dữ liệu (Data Warehouse) là hệ thống dữ liệu tập trung duy nhất, đầy đủ và nhất quán được tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau ; được lưu trữ lịch sử lâu dài, nhằm mục đích thống kê, phân tích, hỗ trợ ra quyết định, tối ưu hóa các hoạt động của tổ chức mà không ảnh hưởng đến các phần mềm nghiệp vụ. Nhu cầu tổng hợp và phân tích dữ liệu của Ngành BHXH tập trung chủ yếu vào một số vấn đề như tổng số người tham gia theo từng loại bảo hiểm và độ tuổi, khối thống kê; số người hưởng, số tiền hưởng hưu trí hằng tháng năm 2018; TOP10 cơ quan BHXH tỉnh có số nợ BHXH cao nhất cả nước tính đến thời điểm hiện tại; số người hưởng BHTN nhưng vẫn tham gia đóng BHTN; theo dõi xu hướng chi phí khám, chữa bệnh của các nhóm bệnh có rủi ro gian lận cao của tỉnh, thành theo thời gian... nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành được hiệu quả hơn.

Việc áp dụng Phần mềm Hệ thống Tổng hợp và Phân tích dữ liệu tập trung Ngành BHXH 1.0 có ý nghĩa lớn đối với công tác thống kê, báo cáo. Bởi đây là phần mềm thuộc bản quyền của BHXH Việt Nam, nằm trong hệ thống phần mềm ứng dụng của Ngành, được đặc biệt thiết kế để phục vụ công tác thống kê, báo cáo các chỉ tiêu, báo cáo theo Quyết định số 454/QĐ-BHXH ngày 23/04/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Hệ thống Chỉ tiêu thống kê Ngành BHXH; Quyết định số 456/QĐ-BHXH ngày 23/04/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Chế độ Báo cáo thống kê và một số nội dung về công tác thống kê Ngành BHXH.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam