BHXH Việt Nam: Bảo đảm thực hiện nhiệm vụ “kép” trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19

15/05/2020 13:03:13
Đại dịch Covid-19 tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi tầng lớp trong xã hội, đặt ra nhiều vấn đề An sinh xã hội mà Chính phủ, các cơ quan chức năng có liên quan cần phải nỗ lực xử lý. Trong thời gian qua, với quyết tâm cao, toàn Ngành BHXH đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời, bảo đảm các nguyên tắc về phòng, chống dịch bệnh.

(Ảnh minh họa)

Triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước tiếp tục phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, người lao động không có việc làm phải ngưng việc, nghỉ việc; thu nhập người dân giảm do dịch bệnh nên có một bộ phận không thể tham gia hoặc tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã cân nhắc cho phép từng bước nới lỏng giãn cách xã hội song công tác tuyên truyền vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo các hình thức chưa đủ điều kiện triển khai nhiều; công tác thanh tra, kiểm tra cũng ít nhiều ảnh hưởng… dẫn đến số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT và số thu BHXH, BHYT, BHTN có dấu hiệu giảm. Tính đến ngày 30/04/2020, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,419 triệu người, đạt 89,9% kế hoạch giao; giảm 421 nghìn người so với tháng 03/2020 và giảm 780 nghìn người so với cùng kỳ năm 2019.

Số người tham gia BHXH tự nguyện là 557 nghìn người tham gia, đạt 46,5% kế hoạch giao. Số đối tượng tham gia BHYT là 85,187 triệu người, đạt 96,7% kế hoạch giao; đến nay, có 28 BHXH tỉnh, thành phố vẫn giữ được tỷ lệ tăng đều đối tượng tham gia BHYT so với năm 2019, song một số BHXH tỉnh, thành phố lại có số người tham gia BHYT giảm so với năm 2019 và vẫn chưa có dấu hiệu tăng lại như TP.Hồ Chí Minh (giảm 45.807 so với tháng 03/2020, giảm 210.488 người so với cùng kỳ năm 2019), Đồng Nai (giảm 1.497 so với tháng 03/2020, giảm 93.052 người so với năm 2019), Bình Dương (giảm 1.195 so với tháng 03/2020, giảm 49.851 người so với năm 2019), Sóc Trăng (giảm 7.859 so với tháng 03/2020, giảm 56.674 người so với năm 2019)…

Số thu BHXH, BHYT, BHTN tháng 04/2020 là 29,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 116,9 nghìn tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch giao, 53/63 BHXH tỉnh, thành phố hoàn thành và vượt chỉ tiêu thi đua tháng 03 (28%). Toàn Ngành giải quyết hưởng mới chế độ hàng tháng cho 1.607 người, lũy kế từ đầu năm là 37.856 người, với mức chi trả bình quân 4.002.364 đồng/người; giải quyết hưởng mới chế độ BHXH, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, tuất một lần cho 15.480 người, lũy kế từ đầu năm 262.518 người, trong đó, do bối cảnh dịch bệnh Covid-19, đối tượng hưởng BHXH 01 lần chiếm số lượng lớn nhất với 14.633 người với số tiền chi trả khoảng 550,4 tỷ đồng, chiếm 94,5%; giải quyết hưởng chế độ BHTN cho 2.924 người (trợ cấp thất nghiệp 2.922 người, hỗ trợ học nghề 02 người) với số tiền chi trả hơn 12,3 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 202.395 người; số tiền chi khám, chữa bệnh BHYT được các cơ sở đề nghị quyết toán trên Hệ thống Giám định BHYT là 30.317.147 triệu đồng (tính đến hết ngày 07/05/2020, chưa bao gồm số chi của BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an).

Theo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong toàn Ngành, số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết và tỷ trọng hồ sơ nhận qua giao dịch điện tử của cơ quan BHXH so với kỳ báo cáo trước tăng. Tỷ lệ số hồ sơ quá hạn giải quyết tiếp tục cải thiện và giảm đáng kể. Từ ngày 29/04/2020 đến ngày 07/05/2020, tổng số hồ sơ nhận giải quyết trong kỳ là 3.191.623 hồ sơ (tăng 115.577 hồ sơ so với tổng số tiếp nhận hồ sơ kỳ trước), trong đó, số hồ sơ nhận qua giao dịch điện tử là 1.521.563 hồ sơ, chiếm 47,67% tổng số hồ sơ tiếp nhận, tăng 36.241 hồ sơ so với số hồ sơ nhận qua giao dịch điện tử kỳ trước.

Tiếp tục tham mưu hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, doanh nghiệp, người lao động

Vừa qua, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Công tác thu BHXH, BHYT tháng 05/2020 và Triển khai thực hiện các quyết định mới sửa đổi, thay thế, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu. Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - đặc biệt là Giám đốc BHXH một số tỉnh, thành phố đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân, người lao động trong đại dịch Covid-19, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh, thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ chính:

- Thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất theo chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2020 (thời gian qua, một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số nợ BHXH, BHYT, BHTN chiếm tỷ lệ tương đối cao, bằng 5,6% số phải thu); tranh thủ sự phối hợp của các cấp, ngành có liên quan, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nắm bắt, phân tích tình hình kinh tế - xã hội, nhu cầu sử dụng lao động của địa phương để xây dựng kịch bản nhằm tăng tốc trở lại công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

- Tiếp tục rà soát đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hỗ trợ kịp thời các đơn vị trong việc khắc phục thiệt hại do dịch bệnh gây ra; chủ động phối hợp chặt chẽ để tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề về thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung triển khai thực hiện việc xác nhận hồ sơ đối với 03 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, bao gồm nhóm dừng đóng Quỹ hưu trí, tử tuất; nhóm tạm hoãn hợp đồng lao động có hưởng lương và nhóm tạm hoãn hợp đồng lao động không hưởng lương theo Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên hệ thống phần mềm thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Xây dựng chương trình tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện để triển khai trên phạm vi toàn quốc trong Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam