BHXH Việt Nam: Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương

14/05/2019 11:45:08
Từ ngày 14/5 đến 31/5 tại Hà Nội, BHXH Việt Nam phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức lớp Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2019 cho 70 công chức là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng 15 đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và 43 Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ; Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ về việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 tại Công văn số 616/BNV-ĐT ngày 01/02/2019, Lãnh đạo BHXH Việt Nam đã giao Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2019. Đây là khóa học hết sức quan trọng và bổ ích nhằm cập nhật, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ công chức lãnh đạo cấp Vụ và tương đương trong hệ thống BHXH Việt Nam.

Phát biểu khai giảng lớp Bồi dưỡng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công tác hết sức quan trọng, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ hội rèn luyện, trau dồi kiến thức – kỹ năng, trở thành người tài đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với ngành BHXH, đội ngũ công chức lãnh đạo cấp Vụ và tương đương có vị trí hết sức quan trọng, vừa trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; vừa làm công tác quản lý, điều hành nên cần được trang bị các kiến thức, kỹ năng, năng lực lãnh đạo, khả năng tư duy, bản lĩnh và phương pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao. Có như vậy mới kịp thời đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của công việc trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Vì lý do đó, Lãnh đạo BHXH Việt Nam đã giao Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng lần này.

 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu khai giảng lớp Bồi dưỡng

Đồng chí Trần Đình Liệu cho biết, những nội dung nội dung được các giảng viên truyền tải tại lớp bồi dưỡng sẽ góp phần cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức lãnh đạo cấp Vụ; đồng thời góp phần chuẩn hóa đội ngũ công chức lãnh đạo ngành BHXH sau khi được bổ nhiệm đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài của ngành BHXH.

Để đạt được mục tiêu của khóa học đề ra, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu các học viên nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế học tập của lớp học, tham gia học tập đầy đủ, tiếp thu những kiến thức, kỹ năng được trang bị để vận dụng trong công tác lãnh đạo, quản lý tại địa phương. Tích cực trao đổi, thảo luận cùng nhau giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý để tìm ra các giải pháp xử lý tình huống phù hợp với đặc thù của Ngành và đúng pháp luật.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu kỳ vọng, trên cơ sở kiến thức, kỹ năng được trang bị tại lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ vận dụng triệt để vào công tác lãnh đạo, quản lý tại đơn vị. Đồng thời, xác định rõ vị trí, chức trách nhiệm vụ của mình, nhận diện đúng các thách thức đang đặt ra để xây dựng tư duy chiến lược, phương hướng phát triển lĩnh vực mà mình đang lãnh đạo, phụ trách cũng như xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Phó Tổng Giám đốc cũng mong muốn, trên cơ sở kết quả đạt được của khóa học, Trường Đào tạo Nghiệp vụ BHXH Việt Nam tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Ngành về chủ trương mở các lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ cho các công chức lãnh đạo đã bổ nhiệm và viên chức quản lý trọng diện quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương trong hệ thống BHXH Việt Nam, phù hợp với điều kiện, nhu cầu và đặc thù của Ngành BHXH.

Theo nội dung chương trình, trong thời gian học tập, học viên sẽ được cập nhật, bổ sung kiến thức (Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ và tương đương theo Quyết định số 685/QĐ-BNV ngày 03/7/2014 của Bộ Nội vụ) với 12 chuyên đề: “Chức trách nhiệm vụ và tiêu chuẩn cấp Vụ; Quan hệ giữa Chính phủ và chính quyền địa phương trong sự phát triển kinh tế – xã hội; Chế độ làm việc và nội dung quản lý nội bộ của cấp Vụ; Tổng quan về năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Dân chủ và pháp quyền trong hoạt động công vụ; Tư duy chiến lược trong môi trường thay đổi và hội nhập quốc tế; Kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; Kỹ năng nghiên cứu hoạch định chính sách; Kỹ năng tổ chức chủ trì hội họp; Kỹ năng phân công, ủy quyền và phối hợp công vụ; Kỹ năng quản lý xung đột; Báo cáo chuyên ngành “Công tác phòng chống tham nhũng trong tình hình hiện nay”./.

Thủy Hà (Ảnh Văn Tân)

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam