BHXH Việt Nam – Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân

23/05/2020 08:30:31
Bắt đầu từ 8h, thứ Bảy, ngày 23/05/2020, tại Hội trường Trụ sở Bưu điện Việt Nam (Số 05 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội), BHXH Việt Nam – Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc. Phó Tổng Giám đốc BHXH Trần Đình Liệu và Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào đồng chủ trì Lễ ra quân.

Ngày 21/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH; theo đó, lấy Tháng 05 là Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân. Để triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam – Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.

Lễ ra quân thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố - đây là một trong những hoạt động cho thấy quyết tâm nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu BHXH toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra của hai Ngành.

Lễ ra quân được xây dựng và tổ chức theo 02 hình thức: trực tuyến và tuyên truyền lưu động. Cụ thể, tổ chức Lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu Trung ương, thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố, đảm bảo giãn cách xã hội; đồng thời, tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô, xe máy có gắn các thông điệp truyền thông BHXH tại các điểm cầu trực tuyến, tại các quận/ huyện/ thị xã/ thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố (huyện) trên phạm vi toàn quốc (với quy mô 01 đội tuyên truyền lưu động/ 01 huyện), đảm bảo quy định phòng, chống COVID-19 của Chính phủ, đảm bảo an toàn giao thông.

Với chủ đề “Chính sách BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động và Nhân dân”, gắn với các nội dung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, đặc biệt nhấn mạnh về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, qua đó, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống Nhân dân thông qua chính sách BHXH”; “BHXH là chính sách bảo hiểm của Đảng và nhà nước, vì quyền lợi của NLĐ và Nhân dân”; “Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện BHXH toàn dân”; “Hãy tham gia BHXH vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình”… hướng tới nhóm đối tượng đích gồm người nông dân, người lao động tại khu vực phi chính thức.

Các hình thức tuyên truyền khác được áp dụng gồm treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, phướn, tranh cổ động với nội dung chuyển tải các thông điệp tuyên truyền chính sách BHXH, BHXH tự nguyện tại trụ sở cơ quan BHXH, cơ quan Bưu điện và cho mỗi đội tuyên truyền lưu động; tuyên truyền về hoạt động của Lễ ra quân trên Báo, Tạp chí, Cổng Thông tin điện tử, Fanpage của BHXH Việt Nam; Cổng/Trang Thông tin điện tử của BHXH tỉnh, thành phố; các cơ quan truyền thông cơ quan Bưu điện các cấp; cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, trên mạng xã hội; tổ chức tuyên truyền về lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện qua hệ thống truyền thanh cơ sở trên 63 tỉnh, thành phố; thực hiện livestream Lễ ra quân trên trang Facebook (Fanpage) của BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam....

Mục tiêu Lễ ra quân hướng tới đảm bảo phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau Lễ ra quân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao...

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Lễ ra quân, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, thực tiễn cho thấy, chính sách BHXH tự nguyện là một chính sách ưu việt của Nhà nước ta, nhưng chính sách này sẽ không hiệu quả nếu không có quyết tâm chính trị cao, không có giải pháp phù hợp và đặc biệt nếu công tác tuyên truyền về chính sách không tốt, không đến được người dân, người dân không biết, không nắm và không hiểu được rõ chính sách thì việc tham gia và thụ hưởng chế độ sẽ rất hạn chế. Do vậy, với mục tiêu tạo hiệu ứng lan toả, có tác động lâu dài để khuyến khích, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện thì việc lựa chọn hình thức, phương pháp vận động, tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Để đạt được mục tiêu phát triển đối tượng tham gia, mở rộng diện bao phủ BHXH theo các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, đặc biệt tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ lấy tháng 5 là tháng cận động triển khai BHXH toàn dân, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị, BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố, các địa lý thu cần chú trọng: Tăng cường công tác truyền thông về chính sách BHXH bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong công tác truyền thông cần nêu bật được những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện; nêu rõ ưu điểm vượt trội của chính sách BHXH tự nguyện. Chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền, phối hợp chặt chẽ các Ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng, xem đây là tiêu chí quan trọng trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Không ngừng mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động các đại lý thu, hướng tới xây dựng hệ thống đại lý và nhân viên đại lý chuyên nghiệp. Đẩy mạnh các hội nghị trực tiếp đến người lao động và nhân dân bằng nhiều hình thức, linh hoạt, chú trọng áp dụng hình thức tuyên truyền trực tiếp qua hệ thống phát thanh, truyền hình, mạng xã hội phù hợp theo từng nhóm đối tượng để vận động người dân tham gia.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cũng yêu cầu, ngay sau buổi Lễ, các địa phương, đơn vị mở rộng đợt cao điểm trong Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, đồng thời thường xuyên duy trì công tác thông tin, tuyên truyền để chính sách BHXH đến được đông đảo người lao động và nhân dân. Kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, tạo sự lan toả, lâu dài nhằm đạt được mục tiêu phát triển và duy trì đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào phát biểu

Với vai trò là cơ quan phối hợp cùng BHXH Việt Nam thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đồng chí Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nêu rõ, Bưu điện Việt Nam xác định việc phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện không là hoạt động sản xuất kinh doanh mà thực sự là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Chính phủ, BHXH Việt Nam giao. Năm 2020, Bưu điện Việt Nam xác định phát triển trên 300.000 người tham gia BHXH tự nguyện, mục tiêu phấn đấu là 400.000 người. Đây là mục tiêu cao, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp trong toàn Tổng Công ty, cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn thể đội ngũ CBCNV, người lao động trong toàn hệ thống Bưu điện Việt Nam.

Tổng Giám đốc Chu Quang Hào cũng đề nghị, Bưu điện các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với BHXH triển khai chương trình tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả. Quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện tại địa phương theo kế hoạch được giao.

Đồng chí Dương Văn Hào, Trưởng ban Thu, BHXH Việt Nam báo cáo đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW gắn với thực hiện các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Lễ ra quân

 

 Đại biểu và các đoàn ra quân tại điểm cầu Trung ương

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đánh trống lệnh ra quân tuyên truyền lưu động

Lễ ra quân được tổ chức tại 678 địa điểm là trụ sở của Bưu điện và 708 đoàn diễu hành lưu động, tư vấn và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên toàn quốc. Trong đó, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện tổ chức diễh hành lưu động, tư vấn và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cấp Trung ương với 04 đoàn xe chạy theo các tuyến phố chính của Hà Nội.

Các phương tiện ô tô, xe máy có gắn các thông điệp truyền thông BHXH tại các điểm cầu trực tuyến, tại các quận/ huyện/ thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố (huyện) sẵn sàng cho việc tuyên truyền lưu động.

 Bích Thủy – Trang Hoàng

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam