BHXH Việt Nam: Công nhận 62 sáng kiến cấp Ngành năm 2019

13/01/2020 12:37:22
BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 2419/QĐ-BHXH; theo đó, công nhận 62 sáng kiến cấp Ngành cho các cá nhân của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Quyết định số 2419/QĐ-BHXH, căn cứ đề xuất của Hội đồng Xét công nhận sáng kiến của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam công nhận 62 sáng kiến cấp Ngành. Nhìn chung, các sáng kiến được công nhận năm nay phong phú về nội dung, sáng tạo về hình thức và có hiệu quả áp dụng thực tế, tập trung ở các lĩnh vực như:

Về cải cách thủ tục hành chính, có các sáng kiến về Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy trình giải quyết hưởng các chế độ hưu trí, tử tuất theo hướng cải cách thủ tục hành chính (Nhóm tác giả, Ban Thực hiện chính sách BHXH); Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy trình tiếp nhận, lập danh sách chi trả trợ cấp BHTN theo hướng cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý (Nhóm tác giả, Ban Thực hiện chính sách BHXH); Đề xuất sửa đổi, bổ sung hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo hướng cải cách thủ tục hành chính (Nhóm tác giả, Ban Thực hiện chính sách BHXH)...

Về tuyên truyền, có các sáng kiến như Truyện tranh Rủi ro sức khỏe: Ai bên bạn? (Dương Ngọc Ánh, Tạp chí BHXH); Tòa soạn điện tử trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam (Nhóm tác giả, Trung tâm Truyền thông); Xây dựng phần mềm quản lý và phát video tuyên truyền tại các đơn vị thuộc BHXH tỉnh Nghệ An (Nhóm tác giả, BHXH tỉnh Nghệ An); Phát huy vai trò, uy tín của già làng, trưởng bản, người đứng đầu dòng họ trong tuyên truyền phát triển đối tượng BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Sơn La (Thiều Quang Ngãi, BHXH tỉnh Sơn La)...

Về các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ của Ngành, có các sáng kiến Quy trình rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp (Nhóm tác giả, Ban Thu); Đổi mới thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng (Nhóm tác giả, Ban Thu); Nghiên cứu xây dựng plugin hỗ trợ tính chế độ BHXH cho cán bộ BHXH, người lao động trên TST và Cổng tra cứu BHXH Việt Nam (Nhóm tác giả, BHXH tỉnh Tiền Giang); Giải pháp phát hiện ra những ngày trong tháng có số lượt khám, chữa bệnh tăng đột biến tại thôn, bản trên địa bản tỉnh Lai Châu (Đinh Gia Tăng, BHXH tỉnh Lai Châu); Phần mềm hỗ trợ quản lý BHYT cấp xã (Nhóm tác giả, BHXH tỉnh Lao Cai)...

Có thể tham khảo Quyết định số 2419/QĐ-BHXH ở đây.

Hoàng Tùng

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam