BHXH Việt Nam đã có bước tiến quan trọng trong ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý

09/01/2018 16:47:09
Đây là nhận định của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi tại buổi khảo sát tại BHXH Việt Nam và BHXH Hà Nội, nhằm đánh giá mức chi hoạt động BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2016-2018 và đề xuất mức chi hoạt động giai đoạn 2019-2021 diễn ra ngày 08/01/2018.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu tại buổi khảo sát

Tham gia đoàn khảo sát có một số thành viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội và Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam, BHXH TP.Hà Nội...

Báo cáo của BHXH Việt Nam về kết quả ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2018 cho thấy, từ năm 2016, ngành BHXH đã hoàn thành việc kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống tiếp nhận hồ sơ của bộ phận “Một cửa” với các hệ thống phần mềm nghiệp vụ khác thông qua trục tích hợp dữ liệu ngành BHXH (SOA). Trong hai năm 2016-2017, ngành BHXH đã triển khai Hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo điều hành theo mô hình tập trung tại BHXH Việt Nam. Đến nay, 100% đơn vị thuộc Ngành đã ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, xử lý văn bản thông qua hệ thống này.

Ngoài ra, những năm qua, ngành BHXH đã triển khai tập trung nhiều hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu nghiệp vụ quan trọng như: Hệ thống thông tin giám định BHYT; hệ thống cấp số định danh và quản lý BHYT hộ gia đình; hệ thống thu, sổ BHXH, thẻ BHYT; hệ thống tài chính kế toán; hệ thống quản lý chi trả, xét duyệt các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm...

Hiện nay, BHXH Hà Nội đang được giao quản lý khối lượng công việc rất lớn, trong đó đang quản lý 73.754 đơn vị với 1,531 triệu người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; 1,441 triệu người tham gia BHTN và 6,109 triệu người tham gia BHYT. Đồng thời, Hà Nội đã chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng cho 563.000 người hưởng với 2.164 tỷ đồng/năm; chi trợ cấp BHXH ngắn hạn cho hơn 511.700 lượt người với 2.700 tỷ đồng. Đặc biệt, BHXH Hà Nội đang ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với 205 cơ sở y tế. Từ 2016 trở về trước, hằng năm chi trả cho khoảng 7,3 triệu lượt khám và điều trị với số tiền chi trả 6.330 tỷ đồng. Riêng năm 2017, BHXH Thành phố tiếp nhận 22 cơ sở khám, chữa bệnh từ Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc (đến 15/12/2017 có 9.244.028 lượt người khám, chữa bệnh BHYT với chi phí thanh toán 13.953 tỷ đồng).

Theo Đề án phát triển CNTT của ngành BHXH đã được Chính phủ phê duyệt, BHXH Hà Nội đã triển khai giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (100% đơn vị SDLĐ đăng ký tham gia và giảm thời gian thực hiện các TTHC liên quan đến thu, nộp BHXH). BHXH Thành phố đang xây dựng Cổng tiếp nhận, hướng tới giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu nộp lên mức độ 4; 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn thành phố kết nối liên thông dữ liệu với cơ quan BHXH. Đặc biệt, với số lượng biên chế ít, để đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc lớn, đội ngũ CCVC của BHXH Thành phố thường xuyên phải làm thêm giờ, làm thêm vào thứ Bảy, Chủ nhật...

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, việc ứng dụng CNTT không chỉ ưu tiên riêng Hà Nội, mà để làm được phải đầu tư bài bản trong toàn Ngành. Từ 2016 đến nay, Ngành tập trung vào ứng dụng CNTT, cơ sở quản lý thu, giải quyết các chính sách... liên thông được với nhau đã đem lại hiệu quả rõ rệt. "Nếu không có dữ liệu thu, thì sẽ không giải quyết được các chính sách. Nếu không có sự quyết tâm đầu tư ứng dụng CNTT, dù biên chế có tăng bao nhiêu, thì cũng không hoàn thành được các nhiệm vụ như hiện nay”- Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Tại buổi khảo sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi nhận định, BHXH Việt Nam đã có bước tiến quan trọng trong ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý và cũng là bước đi đúng, mang lại nhiều hiệu quả. Theo đồng chí Bùi Sỹ Lợi, trong thời đại công nghiệp 4.0 càng đòi hỏi phải phát triển CNTT, cải cách TTHC. Do đó, rất cần đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện làm việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách, nhất là phải chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm CNTT.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh, giai đoạn 2019-2021, phương án của BHXH vẫn cần tập trung vào CCHC, ứng dụng CNTT cũng như phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT./.

PV

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam