BHXH Việt Nam đấu thầu thuốc tập trung quốc gia giảm 22,4% giá thuốc

15/05/2019 11:14:03
BHXH Việt Nam cho biết, thông qua đấu thầu thuốc tập trung quốc gia đã giảm giá thuốc khoảng 22,4% so với giá trúng thầu năm 2018. Đây là thông tin tại Hội nghị giao ban Quý I/2019 giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam vừa diễn ra.

Theo đó, BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện thí điểm lần 02 đấu thầu thuốc tập trung quốc gia theo Nghị định số 59/NQ-CP ngày 07/07/2016 của Chính phủ. BHXH Việt Nam đã cử cán bộ tham gia Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. BHXH các tỉnh tham gia tại trên 350 hội đồng đấu thầu trên toàn quốc, nhân lực tham gia khoảng 600 cán bộ.

Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam Nguyễn Tá Tỉnh nhận định, lần thí điểm này số lương mặt hàng, mức độ phức tạp lớn hơn rất nhiều so với lần đầu. Đến nay hầu hết các mặt hàng đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung trên cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam. Qua đấu thầu thuốc tập trung đã giảm giá thuốc khoảng 22,4% so với giá trúng thầu năm 2018.

Chi phí thuốc và vật tư y tế chiếm tỷ lệ khá lớn trong chi khám, chữa bệnh BHYT. 03 tháng đầu năm 2019, chi phí thuốc là 9.729 tỷ đồng, chiếm 37,7% tổng chi khám, chữa bệnh BHYT. Chi thuốc tăng thêm 350 tỷ so với 03 tháng đầu năm 2018. Quý I/2019, chi vật tư y tế là 2.085 tỷ đồng, chiểm tỷ lệ tổng chi khám, chữa bệnh là 8,08%, tăng 429 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018./.

T.Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam