BHXH Việt Nam đẩy mạnh xây dựng hệ thống thu, nộp chi, trả BHXH điện tử

05/07/2019 09:11:03
BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử và đầu tư tự động với mục tiêu hiện đại hóa công tác này. Đây là thông tin mới nhất tại Báo cáo cải cách hành chính của Ngành trong 06 tháng đầu năm 2019.

Ảnh minh họa.

Theo đó, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống thu, nộp, chi trả BHXH điện tử và đầu tư tự động với mục tiêu hiện đại hóa, điện tử hóa các giao dịch thu nộp, chi trả BHXH thông qua phương thức thanh toán điện tử song phương tập trung giữa BHXH Việt Nam và hệ thống các ngân hàng thương mại có thỏa thuận hợp tác để đảm bảo thu BHXH nhanh chóng, thuận lợi, giảm thời gian nộp tiền BHXH, qua đó rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục BHXH theo chỉ đạo của Chính phủ; đảm bảo việc chi trả BHXH được kịp thời, chính xác, an toàn; hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt; đồng thời từng bước hình thành tài khoản thanh toán tập trung và hỗ trợ công tác quản lý quỹ BHXH được an toàn, hiệu quả. 

BHXH Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tổ chức dịch vụ công ích của Nhà nước, qua ATM nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân; quản lý chặt chẽ người hưởng, báo tăng, báo giảm kịp thời và đảm bảo an toàn tiền mặt; tiếp tục thực hiện thí điểm phương án ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua Bưu điện.

Đến thời điểm tháng 5/2019, toàn Ngành đang quản lý chi trả cho khoảng 3,1 triệu người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng. Trong đó, chi bằng tiền mặt cho khoảng 2,6 triệu người; chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 535 nghìn người; chi trả cho hàng triệu lượt người hưởng trợ cấp một lần, mai táng phí, trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức.

Công tác chi trả các chế độ BHXH, BHTN kịp thời đúng người hưởng, đúng chế độ, đảm bảo an toàn tiền mặt trong chi trả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam