BHXH Việt Nam điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2020

15/07/2020 13:02:59
Ngày 13/07/2020, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 897/QĐ-BHXH, có hiệu lực kể từ ngày ký, về việc Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2020.

(Ảnh minh họa)

Tại Quyết định số 897/QĐ-BHXH, BHXH Việt Nam điều chỉnh Khoản 1, Khoản 3 Điều I Quyết định số 2137/QĐ-BHXH ngày 29/11/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về ban hành Kế hoạch Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2020 theo nguyên tắc không thanh tra, kiểm tra ngoài kế hoạch; chỉ thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp ít hoặc không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, có dấu hiệu vi phạm qua rà soát trên cơ sở dữ liệu hoặc được cấp có thẩm quyền giao.

Cụ thể, điều chinh Kế hoạch Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2020, giảm 08 đơn vị so với Kế hoạch trước đó tại Quyết định số 2137/QĐ-BHXH, bao gồm BHXH các tỉnh Bình Phước, Đồng Tháp, Hải Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Giang, Quảng Bình, Vĩnh Phúc, Nam Định; điều chỉnh  Kế hoạch Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2020 giao BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương so với Kế hoạch trước đó tại Quyết định số 2137/QĐ-BHXH.

Trước đó, để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo An sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam tạm dừng thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch được giao Quý I, II/2020 đến hết tháng 06/2020. Đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật; theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố vẫn thanh tra, kiểm tra theo quy định. Trong thời gian Quý I, II/2020 đến hết tháng 06/2020, BHXH các địa phương chỉ xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp nợ BHXH từ ngày 31/12/2019 trở về trước.

Quyết định số 897/QĐ-BHXH

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam