BHXH Việt Nam: Đôn đốc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP trong toàn Ngành

30/08/2019 12:22:45
Ngày 11/07/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2019). Triển khai Nghị định, BHXH Việt Nam ra Công văn số 3114/BHXH-TCKT ngày 26/08/2019 gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng BHXH Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam, Các Ban Quản lý dự án trực thuộc BHXH Việt Nam.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong hệ thống BHXH phổ biến, quán triệt đến toàn thể đơn vị nội dung Nghị định số 63/2019/NĐ-CP. Các đơn vị, cá nhân khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước có trách nhiệm chuyển hồ sơ (nếu có) hoặc thông báo tới người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP để xem xét, xử lý.

Giám đốc BHXH tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, của BHXH Việt Nam trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Trường hợp xảy ra vi phạm, các đơn vị phải báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam nội dung, hành vi vi phạm, kết quả thực hiện việc xử phạt và các hồ sơ liên quan.

Theo Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước, hình thức xử phạt chính bao gồm cảnh cáo và phạt tiền. Trong đó, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000. 000 đồng đối với tổ chức; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức.

Bên cạnh đó, còn có hình thức xử phạt bổ sung; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính. Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định không được sử dụng tiền ngân sách nhà nước hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để nộp phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra. Trường hợp xử phạt tổ chức thì sau khi chấp hành quyết định xử phạt, tổ chức bị xử phạt xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả việc nộp lại khoản tiền phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra tương ứng với mức độ vi phạm của cá nhân đó theo quy định của pháp luật và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của tổ chức.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam