BHXH Việt Nam: Góp phần phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam

24/07/2019 09:44:34
Cơ sở dữ liệu mà Ngành BHXH đang quản lý là 14,4 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 363.000 người tham gia BHXH tự nguyện; 12,87 triệu người tham gia BHTN; 84,48 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 89% dân số - Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương, diễn ra vào ngày 23/07/2019, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến UBQG về Chính phủ điện tử (Ảnh: baochinhphu.vn)

Chính phủ điện tử (e-Government) là việc ứng dụng những thành tựu công nghệ thông tin, truyền thông vào các hoạt động của Chính phủ với mục đích nâng cao tính hiệu quả, minh bạch và sự tham gia của người dân vào các hoat động của chính quyền. Mô hình chính phủ điện tử có thể được phân chia thành 03 loại: Sự tương tác giữa công dân đến các cấp chính quyền (thành phố, tỉnh thành, tiểu bang, chính phủ Trung ương và quốc tế); việc hỗ trợ sự liên hệ của công dân đến hoạt động của chính quyền bằng các thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông; quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp. Việc triển khai Chính phủ điện tử ở Việt Nam bắt đầu từ năm 2000 và đạt được một số kết quả nhất định. Năm 2018, theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đứng thứ 88/193 quốc gia, vùng lãnh thổ và thứ 06 khu vực Đông Nam Á (ASEAN).

Một số kết quả nổi bật của Chính phủ điện tử tại Việt Nam

Theo Báo cáo của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, đến nay, đã cơ bản hoàn thành nâng cấp Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính, giải pháp xác thực tập trung và xây dựng danh mục các dịch vụ công thiết yếu cho vòng đời của một con người, doanh nghiệp để triển khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Văn phòng Chính phủ đang tích cực phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Nhật Bản (JICA) triển khai Hệ thống Thông tin báo cáo Quốc gia và Trung tâm Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Chính phủ, một số Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp công nghệ thông tin, chuyên gia trong nước và quốc tế nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) và gửi lấy ý kiến góp ý các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp cấp khoảng 1,9 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh tại 43 tỉnh, thành trên cả nước; cấp hơn 12 triệu căn cước công dân tại 16 tỉnh, thành và đang xây dựng phần mềm phục vụ kết nối Hệ thống Căn cước công dân với Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư (hiện đã thu thập thông tin được 80 triệu phiếu, đạt tỷ lệ 86%, scan được khoảng 25 triệu dữ liệu).

Về triển khai hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế, Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 20/06/2019, có khoảng 08 triệu hóa đơn được xác thực, số doanh thu là hơn 100.000 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn là 7.776 tỷ đồng. Bộ cũng đang nghiên cứu giải pháp, xây dựng mô hình triển khai hệ thống hóa đơn điện tử đáp ứng việc tiếp nhận, xử lý, tra cứu hóa đơn của số lượng lớn người dùng; trong đó, số lượng hóa đơn tiếp nhận mỗi năm trên 08 tỷ hóa đơn với khoảng 10% số lượng hóa đơn cần tiếp nhận theo thời gian thực và phải phản hồi ngay lập tức, thời gian lưu trữ 10 năm.

Cơ sở dữ liệu mà BHXH Việt Nam đang quản lý là 14,4 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 363.000 người tham gia BHXH tự nguyện; 12,87 triệu người tham gia BHTN; 84,48 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 89% dân số. Theo Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam), từ năm 2015, Ngành BHXH đã triển khai chuyển đổi số và xây dựng Cơ sở Dữ liệu quốc gia về BHXH như Xây dựng kiến trúc CNTT tổng thể toàn ngành; hoàn thiện mô hình ứng dụng CNTT; Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ theo ứng dụng CNTT, rà soát để cắt giảm thủ tục hành chính; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; số hóa hồ sơ lưu trữ Ngành BHXH; xây dựng hệ thống giao dịch điện tử và số hóa hồ sơ đầu vào; tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT; tin nhắn SMS… Đến năm 2020, BHXH Việt Nam hướng tới việc tiếp tục ứng dụng CNTT để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của người dân như nghiên cứu điện tử hóa thẻ BHYT, sổ BHXH; đặc biệt, xây dựng hệ sinh thái chuyển số của BHXH (Dịch vụ tin nhắn (SMS), dịch vụ thanh toán trực tuyến, ứng dụng BHXH trên thiết bị di động, Hệ thống Chatbot hỗ trợ khách hàng, cung cấp tất cả các dịch vụ công có thể lên đến cấp độ 4, nghiên cứu ứng dụng Bigdata, IA để khai phá các dữ liệu hiện có).

Dự kiến khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia vào tháng 11/2019

Chính phủ Việt Nam xác định xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số là một trong những ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn 2016-2020 để tạo ra những nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn 2021-2030. Đến nay, đã vận hành được một số hệ thống có ý nghĩa trong triển khai Chính phủ điện tử như Trục liên thông Văn bản Quốc gia, Hệ thống Thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, các nội dung lớn của Cổng Dịch vụ công Quốc gia cũng đang được thực hiện; cơ bản hoàn thành nâng cấp Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Thủ tục hành chính, giải pháp xác thực tập trung và xây dựng danh mục các dịch vụ công thiết yếu cho vòng đời của một con người, doanh nghiệp để triển khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Dự kiến, các hệ thống sẽ đưa vào thử nghiệm trong tháng 09 và vận hành chính thức trong tháng 11/2019. Đồng thời, Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) cũng đang được xây dựng và lấy ý kiến góp ý các bộ ngành, địa phương.

Chỉ đạo về vấn đề Chính phủ điện tử, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, tuy số lượng dịch vụ công trực tuyến có tăng lên nhưng tỷ lệ thực hiện còn thấp, hiệu quả chưa cao; tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia làm nền tảng phát triển Chính phủ điện tử còn chậm, đặc biệt là cơ sở dữ liệu dân cư... Mục tiêu của Chính phủ điện tử là cung cấp thông tin và dịch vụ công dựa trên nền tảng số tới mọi người, mọi lúc, mọi nơi; tăng cường công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng; tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định của Chính phủ nên nguyên tắc là phải bảo đảm liên thông, không trùng lắp, có thể mở rộng và bảo đảm an toàn, an ninh mạng; các dự án triển khai phải đặt dưới sự bảo đảm về an ninh, an toàn mạng của một đơn vị có thẩm quyền, có trách nhiệm. Phương châm xây dựng Chính phủ điện tử là phải lấy người dân làm trung tâm, lấy sự thuận tiện, hài lòng của người dân làm mục tiêu và phải bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Dịch vụ công trên nền tảng số phải thuận tiện. Nếu người dân không dùng, doanh nghiệp, tổ chức không dùng thì coi như Chính phủ điện tử thất bại, đầu tư là lãng phí.

Lâm Nguyên – Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam