BHXH Việt Nam hướng dẫn thanh toán BHYT chuyển xét nghiệm HIV/AIDS sang cơ sở y tế khác

06/06/2019 09:54:50
Kết quả thực hiện dịch vụ kỹ thuật được chuyển đi phải được lưu trong hồ sơ bệnh án của người bệnh và được tổng hợp thanh toán tại nơi gửi đi (không thanh toán thêm tiền khám bệnh). Đây là một trong những nội dung chính của BHXH Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn về việc chuyển bệnh phẩm thực hiện xét nghiệm HIV/AIDS.

Ảnh minh họa.

Theo đó, để thanh toán BHYT đối với các xét nghiệm HIV/AIDS chuyển sang cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để thực hiện, BHXH các tỉnh đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT cung cấp Hợp đồng đã được ký kết với các cơ quan như Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS của tỉnh, thành phố, hoặc cơ sở khám, chữa bệnh BHYT khác về việc chuyển người bệnh hoặc bệnh phẩm đến để thực hiện các xét nghiệm CD4, đo tải lượng virus HIV hoặc xét nghiệm khẳng định HIV dương tính, bổ sung vào Phụ lục hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT để thực hiện thanh toán theo chế độ BHYT.

Đối với các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện các xét nghiệm quy định tại khoản 4, Điều 4 Thông tư số 27/2018/TT-BYT nhưng chưa được cấp mã khám, chữa bệnh BHYT, cần hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền để được cấp mã.

Kết quả thực hiện dịch vụ kỹ thuật được chuyển đi phải được lưu trong hồ sơ bệnh án của người bệnh và được tổng hợp thanh toán tại nơi gửi đi (không thanh toán thêm tiền khám bệnh). Cơ sở khám, chữa bệnh khai báo danh mục các dịch vụ kỹ thuật chuyển đi thực hiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh khác lên Cổng tiếp nhận của Hệ thống giám định BHYT.

Mã dịch vụ kỹ thuật này được ghi như sau: sau mã dịch vụ kỹ thuật tương đương ghi bổ sung K và 5 ký tự mã cơ sở khám, chữa bệnh của cơ sở thực hiện dịch vụ kỹ thuật. Thí dụ, dịch vụ kỹ thuật đếm số lượng CD4 có mã là 22.0342.1225 được thực hiện tại cơ sở khám, chữa bệnh có mã là 01002 khi đó dịch vụ kỹ thuật nêu trên sẽ được ghi mã là 22.0342.1225.K01002.

BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức giám định chặt chẽ, bảo đảm thanh toán theo đúng quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo BHXH Việt Nam để có hướng chỉ đạo, giải quyết.

Từ đầu tháng 3 năm nay, BHXH Việt Nam bắt đầu thanh toán điều trị thuốc ARV và các dịch vụ liên quan đến điều trị HIV/AIDS qua BHYT cho các bệnh nhân nhiễm HIV. Dự kiến đến hết năm 2019, sẽ có khoảng 48 nghìn bệnh nhân nhận thuốc ARV từ BHYT./.

 PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam